WELKE INFORMATIE WORDT HIER GETOOND?

Als u, als account eigenaar/gebruiker met toegang tot het account niveau, op het [icoon driekhoek] plus de accountnaam hebt geklikt, dan toont het hoofdscherm de kaarten van de folders waarmee deze account op het hoogste niveau is georganiseerd.

Vijf tabs in het hoofdscherm

  • Algemeen; toegang tot het hoogste niveau van folders die de organisatie van uw account vormen;
  • Materialen & producten; toegang tot de database van materialen en producten die bij uw account horen en/of waar u toegang tot heeft;
  • Dossier; bestanden en documenten die u wilt opslaan bij uw account;
  • Gebruikers; gebruikers die toegang hebben tot uw account, de folders, subfolders en gebouwen binnen uw account;
  • Type folders; verschilleden typen van folders die u kunt gebruiken om uw account mee te organiseren, zodanig dat het past bij uw organisatie.

Knoppenbalk (tussen lijnen):

  • Bekijk; hier kunt u kiezen tussen de weergave van het hoofdscherm: kaarten-weergave of lijstweergave.
  • Foldernaam + ; hiermee kunt u een nieuwe folder aanmaken van dit specifieke foldertype;

Door de ‘lijstweergave’ te kiezen, is er een totaaloverzicht van alle onderliggende folders en gebouw. Hierin kan ook gezocht worden middels het zoekvenster(klik op het woord ‘zoeken’).

Hoofdvenster: de ‘kaarten’ van folders die direct onder dit niveau aanwezig zijn. Een account kan door middel van ”folders” georganiseerd worden. De beschikbare folders vindt u hier in het hoofdscherm terug. Door op de kaart van een folder te klikken, opent u deze folder.