Welke informatie kan ik hier terugvinden?

U vindt hier de database van materialen en producten die bekend zijn binnen het Madaster Platform. Uitgebreide informatie hierover kunt u hier vinden. Daarnaast kunt u via de tab ‘Dossiermappen’ uw eigen mappen beheren die in de dossiertab onder gebouw te zien zijn. Onder het tabje classificatiemethodes kunt u de beschikbare classificaties vinden waaraan elementen uit een bronbestand gekoppeld kunnen worden.

Dossiermappen

Op deze tab zijn uw eigen mappen te vinden waaronder u bestanden kunt opslaan in het ‘dossier’-tab onder een gebouw. Initieel is hier alleen de map ‘Persoonlijke bestanden’ beschikbaar. U kunt deze map selecteren, waarna er een aantal opties beschikbaar komen om uit te voeren. U kunt namelijk de map hernoemen of een submap toevoegen. U kunt tot 3 lagen diep mappen toevoegen en zodoende u eigen gewenste mappenstructuur samenstellen. De door u zelf aangemaakte mappen zijn ook te hernoemen, verwijderen en verplaatsen. Alleen het hoofdniveau kan niet verwijderd of verplaatst worden.

Classificatiemethodes

Op deze pagina is een gedetailleerd overzicht te vinden van de classificatiestructuren (Bijv. NL-SfB, eBKP en Omniclass) die voor uw land binnen Madaster bekend zijn. Voor deze methode staan alle codes die bekend zijn en aan welke ‘Layer of Brand’ deze gekoppeld is.