Circulariteit score - concept -

De waarde van de data die in het Madaster-platform wordt opgeslagen neemt toe naarmate de waarde van de producten en materialen in het gebouw beter behouden blijft. Om een beeld te krijgen hoe een gebouw scoort op het gebied van circulair bouwen, is de Circularity Indicator ontwikkeld. De Madaster Circularity Indicator geeft een indicatie van de mate van circulariteit van het gebouw. Een volledig circulair gebouw haalt een score van 100%.

De Circularity Indicator beoordeelt het gebouw gedurende 3 levensfasen: de materialen om het gebouw te realiseren (verhouding van nieuwe versus hergebruikte materialen), de levensduur (ten opzichte van gemiddelde levensuur) en op welke manier producten en materialen aan het einde van de levensduur worden verwerkt (verhouding van hergebruik/ recycling en afval naar stort of verbranding).

De Madaster Circularity Indicator is gebaseerd op de internationale open source Material Circularity Indicator (MCI) van de Ellen MacArthur Foundation. De Circularity Indicator bevindt zich in een ontwikkelfase en heeft een lage tot matige betrouwbaarheid die wordt veroorzaakt door de niet geverifieerde data van de producten en materialen die toegepast worden.

Externe bronnen

Diverse externe bronnen bevatten detail informatie over de producten en materialen die in gebouwen worden toegepast. Deze informatie is zeer waardevol voor toekomstig hergebruik. Steeds meer databases zullen worden gekoppeld aan Madaster waardoor deze informatie (ook met terugwerkende kracht) beschikbaar zal worden via één centrale plaats: het Madaster-platform.

Wat is er nu?

De informatie die bij de Circularity Indicator wordt getoond is gebaseerd op de actieve bronbestanden die bij dit gebouw zijn geüpload. De tabel geeft weer hoe hoog er gescoord wordt op circulariteit en is verticaal onderverdeeld in de drie fasen van circulariteit, met bovenin de Circulariteit score. Naast deze onderverdeling wordt er horizontaal een onderverdeling gemaakt in de zes verschillende schillen van het gebouw.

Wat is er nog in ontwikkeling?

Circulariteit is nog in ontwikkeling binnen het Madaster-platform. Onderstaand is kort weergegeven wat het doel is van iedere fase binnen het circulariteit proces en welke stappen er nog gedaan moeten worden om de resultaten betrouwbaar te maken. Hier wordt de komende tijd hard aan gewerkt.

Fase 1: De constructie fase

 • Doel: 100% materiaal uit gebruikte bronnen.
 • Huidige berekening: dynamische waardes voor recycle/reuse percentages op product- en materiaalniveau. Naast de Madaster Database (vastgelegde data op materiaalcategorieën en doorberekend op producten) bestaat de mogelijkheid om handmatig waardes te verrijken op basis van praktijkkennis.

Ontwikkeling

 • Stap 1: koppelen van externe bronnen met recycling- en hergebruikpercentages
 • Stap 2: ontwikkelen van een circulair BIM Information Delivery Manual, met daarin vastgelegd hoe de informatie in het bronbestand wordt opgenomen
 • Stap 3: toevoegen van afval afkomstig uit de productie van materialen, producten en gebouwen.

Fase 2: Gebruiksfase

 • Doel: De functionele levensduur en gebruiksduur voor circulaire producten maximaliseren
 • Huidige berekening: uitgangspunt voor de actuele industriegemiddelde levensduur zijn de Layers of Brand (locatie (500 jr.), constructie (100 jr.), omhulling (20 jr.), installaties (15 jr.), afbouw (10 jr.) en interieur (5 jr.)) van toepassing. Voor de actuele gemiddelde levensduur wordt als uitgangspunt de levensduur die ingevuld is door de gebruiker op gebouwniveau. Deze is op productniveau (eventueel) aanpasbaar.

Ontwikkeling

 • Stap 1: verdiepende informatie op functionele, technische, economische en architectonische levensduur in relatie tot het gebruik en verbruik van materialen, producten en gebouwen.
 • Stap 2: monitoren van levensduur van producten en materialen voor individuele gebouwen in de tijd.

Fase 3: Einde levensduur fase

 • Doel: 100% (hoogwaardig of laagwaardig) hergebruik van vrijkomende producten en materialen.
 • Huidige berekening: dynamische waardes voor recycle/reuse percentages op product- en materiaalniveau. Naast de Madaster Database (vastgelegde data op materiaalcategorieën en doorberekend in producten) bestaat de mogelijkheid om handmatig waardes te verrijken op basis van praktijkkennis. Ook wordt het afval dat ontstaat bij het recycling proces meegenomen in de berekening.

Ontwikkeling

 • Stap 1: koppelen van externe bronnen met recycling- en hergebruikpercentages en waardes over recyclingefficiëntie.
 • Stap 2: ontwikkelen van een circulair BIM Information Delivery Manual, met daarin vastgelegd hoe de informatie in het bronbestand wordt opgenomen.
 • Stap 3: ontwikkeling van een methode die het mogelijk maakt om op basis van het geüploade bronbestand een inschatting te maken voor de Design for Disassembly (stimuleren van hoogwaardig hergebruik) en Design for Recycling (stimuleren van laagwaardig hergebruik). Naar verwachting wordt er in de rest van 2019/2020 gewerkt aan het realiseren van de Stappen 2 en 3.

De kwaliteit van de broninformatie zal ook in de toekomst de betrouwbaarheid van de Circularity Indicator bepalen. Het aanleveren van een bronbestand met een hoog detailniveau heeft daarbij een grote invloed op de kwaliteit van de indicator.