Madaster Circulariteit Indicator (CI) concept

De Madaster Circularity Indicator geeft ieder gebouw een score van 0-100% en wordt bepaald op basis van de gegevens die zijn vastgelegd in Madaster door de gebruiker. Een gebouw dat volledig is opgebouwd uit nieuwe materialen en eindigt op een afvalberg, is een volledig ‘lineair’ gebouw en scoort op de CI: 0%. Anderzijds, een gebouw dat volledig bestaat uit hergebruikte materialen of producten en in de toekomst volledig kan worden hergebruikt, is een volledig ‘circulair’ gebouw en scoort op de CI: 100%. In praktijk, zullen gebouwen een score hebben tussen de 0-100%.

De CI beoordeelt zowel op product als gebouwniveau op circulaire waarden in 3 verschillende levensfasen van het gebouw:

Constructiefase: wat is de verhouding tussen “nieuwe” en “gerecyclede, hergebruikte of hernieuwbare” grondstoffen?

Gebruiksfase: wat is de verwachte levensduur van de producten die worden gebruikt ten opzichte van de gemiddelde levensduur van vergelijkbare producten?

Einde-levensduur: wat is de verhouding tussen “afval” en “hergebruik of recycling” van materialen en producten die vrijkomen bij een verbouwing of sloop van een gebouw?

De CI beoordeling kent 2 verschillende bepalingsmethodes:

  • Gebouw Circulariteit Indicator: CI score van het gebouw op basis van de beschikbare gegevens;
  • Madaster Circulariteit Indicator: gecorrigeerde Gebouw CI score op basis van correctiefactoren.

CORRECTIEFACTOREN

De Gebouw CI wordt gecorrigeerd met twee factoren die de compleetheid van de in Madaster vastgelegde dataset meenemen in de totaal score. Een circulair gebouw en daarbij behorend Materialen Paspoort werkt alleen voor producten en materialen die goed zijn vastgelegd. De correctie vindt plaats op basis van de compleetheid van het model op basis van het percentage van de massa waarvan het materiaal onbekend is, en de compleetheid van het model op basis van het percentage van de massa waarvan de NL-SfB codering afwezig is.

Let op: de circulariteitsbeoordeling is nog in ontwikkeling binnen het Madaster Platform. Op dit moment hebben de resultaten die hier getoond worden een lage betrouwbaarheid. Als de Circularity Indicator een volgende stap heeft gemaakt die de betrouwbaarheid vergroot, wordt dat (hier) gecommuniceerd.

Wilt u meer informatie over het detailscherm? Klik dan hier.

Ook is er een uitgebreide toelichting van de Madaster Circulariteit Indicator beschikbaar.