Welke informatie wordt hier getoond?

De informatie die hier wordt getoond, is gebaseerd op de actieve bronbestanden die bij dit gebouw zijn geüpload. De tabel is horizontaal onderverdeeld in een materiaalclassificatie (Madaster of Tabel3-NL_SfB). Verticaal wordt er een onderverdeling gemaakt in de verschillende gebouwschillen (“Layers of Brand”).

Gebouwschillen

De eerste kolom ‘Totalen’ geeft de hoeveelheden (massa) en het aantal producten (stuks) per materiaalsoort weer, en het percentage in relatie tot de andere materialen welke voor dit gebouw gebruikt zijn. Naast dit percentage zijn ook het gewicht en het volume per materiaalsoort zichtbaar.

Layers of Brand De overige kolommen geven per ‘schil’ van het gebouw, middels de zogenaamde “Layers of Brand”, weer welk materiaal er gebruikt is in de betreffende gebouwschil, en het percentage in relatie tot de andere materialen in deze gebouwschil. Naast dit percentage zijn ook het gewicht en het volume per materiaalsoort zichtbaar.

Materialen

Heeft u gekozen voor een weergave van de zeven materiaalfamilies dan is de materiaalfamilie ‘onbekend’ als er geen match heeft plaatsgevonden tussen het element en de database van materialen en producten. Deze elementen komen in de kolom ‘Onbekend’ onder de 5 bouwfases. Als u heeft gekozen voor de weergave o.b.v. NL-SfB Tabel 3, worden materialen niet weergegeven als er geen match heeft plaatsgevonden tussen het element en de database van materialen en producten.

U kunt meer informatie verkrijgen over de materialen die gebruikt zijn door op één van de cirkels te klikken. Er opent een nieuw scherm, waarin toegelicht wordt welke materialen en producten gebruikt zijn. De materiaalsoort ‘steen’ kan bijvoorbeeld gespecificeerd worden tot de materialen ‘beton’ en ‘baksteen’ en tot de producten ‘gewapende pijler’ wat weer bestaat uit ‘baksteen’. Te zien is in welk volume elk materiaal voorkomt. Als u heeft gekozen voor de materiaalclassificatie o.b.v. NL-SfB Tabel 3, kunt u de verschillende type materialen in de kolom links verder openklappen door op een type materiaal te klikken. Op deze manier kunt u verder in inzoomen op de materiaalclassificatie.

Filter
In dit overzicht kan gebruik worden gemaakt van een filter. In het filter kunnen materialen worden opgevoerd, om vervolgens alleen deze materialen terug te zien in de tabel. De zoekresultaten in het filter kunnen uitgezet worden door op kruisje te klikken.

View Door de ‘view-switch’ worden de materiaalfamilies horizontaal gepositioneerd en de gebouwschillen verticaal. Hierdoor krijgt u dezelfde gegevens in een ander overzicht te zien. De percentages tellen nu op in de materiaal-classificatie kolom.

Bronbestanden Door op ‘Bronbestanden’ te klikken, verschijnt een pop-up scherm waarin de kwaliteit, volledigheid van informatie van de actieve bronbestanden wordt getoond.

Producten

Om inzicht te krijgen in de aanwezige producten, is het mogelijk om op een ‘gebouwschil’ door te klikken, bijvoorbeeld ‘Constructie’ of ‘Technische installaties’. U gaat vervolgens naar een nieuw scherm waar u inzicht krijgt in de toegepaste producten van deze specifieke gebouwschil. U kunt op deze pagina onder andere filteren op trefwoord, Classificatiemethode (linker kolom) of bouwlaag (verdieping).

Als een product is geselecteerd, kunt u voor het desbetreffende product aan de rechterkant op de tabbladen ‘Materiaal’, ‘Product’ ‘Circulariteit’ en ‘IFC’ nog meer productinformatie bekijken. In de tab ‘Product’ is er vervolgens de mogelijkheid om een document aan dit product toe te voegen, zoals bijvoorbeeld een handleiding, een certificaat, garantiebepaling of een ‘Productpaspoort’.