Welke informatie wordt hier getoond?

Als u een gebouw heeft geopend, komt u terecht bij de algemene informatie over het gebouw. U ziet een weergave van de algmene gegevens van het gebouw. Als u een adres heeft ingevoerd, ziet u een kaart met de locatie. Indien afbeeldingen van het gebouw zijn toegevoegd, dan ziet u deze beelden.

De tabs in het hoofdscherm

De informatie over het gebouw is opgedeeld in een aantal tabbladen: ‘Algemeen’, ‘Dossier’, ‘Gebruikers’, ‘Gebouw’, Bouwproces’, ‘Circulariteit’ ‘Financieel’ en ‘Apps’.

  • Algemeen; algemene informatie weer over het gebouw, zoals adres, kadastrale gegevens, functie, bruto-vierkante-meters.
  • Dossier; alle bestanden zijn hier te vinden die bij dit gebouw zijn geüpload en de materiaalpaspoorten die voor dit gebouw zijn gecreëerd. Per tabblad kunt u meer informatie verkrijgen door op het ‘informatie’-icoon rechts in de balk te klikken: zo komt u direct bij de juiste uitleg terecht.
  • Gebouw; een overzicht weer van alle gebruikte materialen en producten per schil van het gebouw, en geclassificeerd naar de gekozen classificatie voor materialen.
  • Bouwproces; informatie over de producten en materialen die gebruikt zijn, onderverdeeld in het bouwproces van het gebouw. Deze tab is alleen maar beschikbaar, als het gebouw de bouwfase “renovatie” heeft meegekregen in de Algemene tab.
  • Circulariteit; hier wordt informatie inzichtelijk gemaakt aangaande de Circulariteits Indicatie van het gebouw.
  • Financieel; hier wordt informatie inzichtelijk gemaakt aangaande de Financiele Indicatie van het gebouw.
  • Apps; hier wordt informatie verstrekt over Madaster Solution partners.

De knoppen balk

Gebouw aanpassen: Hierna komt u op een scherm terecht waar u gegevens zoals de naam, het adres en de kadastrale informatie kunt aanpassen. Klik op ‘Opslaan’, waarna de gegevens zijn aangepast.

Gebouw verplaatsen: U kunt het gebouw verplaatsen naar een ander portfolio door op ‘gebouw verplaatsen’ te klikken in de algemeen tab. U ziet een dropdown met beschikbare portfolio’s waar het gebouw naartoe kan worden verplaatst. Let op: Dit kan invloed hebben op de rechten van gebruikers die toegang hebben tot dit gebouw.

Gebouw verwijderen: Met deze knop verschijnt een dialoogvenster waarin u direct dit gebouw kan verwijderen. Let op! Dit zorgt ervoor dat het gebouw, en alle daaraan verbonden data over het gebouw, de bronbestanden en de algemene bestanden, als ook de materialenpaspoorten gewist worden! Hier is geen “herstel” mogelijkheid voor.

Materialen paspoort aanmaken: Na het uploaden van bronbestanden bij het gebouw kunt u een materiaalpaspoort aanmaken. Bestanden met ‘actief’ als status worden in het Materiaalpaspoort opgenomen. Hiermee exporteert u alle actieve data naar een PDF- en Excel-bestand, welke u kunt downloaden naar uw computer.

Klik op de knop Materialenpaspoort aanmaken. Het bestand dat u nu aanmaakt wordt opgeslagen onder het tabblad ‘Dossier’ bij dit gebouw, in de map ‘Paspoorten’. U krijgt een notificatie als dit proces gereed is. Vanaf dat tabblad kunt u altijd het gecreëerde bestand opnieuw downloaden, bekijken of verwijderen. Hier komt u automatisch terecht nadat u op ‘Materialenpaspoort aanmaakt’ heeft geklikt. Klik op de iconen achter het bestand om het paspoort te bekijken/downloaden/verwijderen/wijzigen of verplaatsen.

Bestand uploaden: Met deze knop verschijnt een dialoogvenster waarin u direct een bronbestand of een algemeen bestand kan uploaden.