Welke informatie wordt hier getoond?

De informatie die hier wordt getoond is gebaseerd op de actieve bronbestanden die bij dit gebouw zijn geüpload. De tabel is horizontaal onderverdeeld in zeven materiaalfamilies. Naast de onderverdeling in materiaalfamilies wordt er verticaal een onderverdeling gemaakt in de verschillende fases van het bouwproces.

Voor iedere bouwfase worden de materialen in percentages weergegeven. U kunt bijvoorbeeld zien hoeveel steenachtig materiaal gesloopt zal worden in kolom ‘sloop’. Dit wordt uitgedrukt in een percentage en in het gewicht en volume. Hiervoor moet wel de fase ‘sloop’ gekoppeld worden aan de materialen in het bronbestand zodat het Madaster-platform dit uit kan lezen. Dit geldt ook voor de fase ‘nieuw’ in het bouwproces.

Als er geen match heeft plaatsgevonden tussen het element en de database van materialen en producten is de materiaalfamilie onbekend. Deze elementen komen in de kolom ‘Onbekend’ onder de 5 bouwfases.

Door op een cirkel te klikken krijgt u meer informatie over het materiaal. Er opent een nieuw scherm, waarin toegelicht wordt welke materialen en producten gebruikt zijn. De materiaalsoort ‘steen’ kan bijvoorbeeld gespecificeerd worden tot de materialen ‘beton’ en ‘baksteen’ en tot de producten ‘gewapende pijler’ wat weer bestaat uit ‘baksteen’. Te zien is in welk volume elk materiaal voorkomt.

Daarnaast is het mogelijk om op een fase, bijvoorbeeld ‘Huidig’ of ‘Sloop’ door te klikken. U gaat vervolgens naar een nieuw scherm waar u inzicht krijgt in de toegepaste producten van deze specifieke fase. U kunt op deze pagina onder andere filteren op trefwoord en classificatiemethode (linker kolom).

Als een product is geselecteerd, kunt u voor het desbetreffende product aan de rechterkant op de tabbladen ‘Materiaal’, ‘Product’, ‘IFC’ en ‘Circulariteit’ nog meer productinformatie bekijken.

Uit welke fases bestaat het bouwproces?

Het bouwproces bestaat uit vijf fases. Het start met huidig: dit is de huidige staat van materialen in het gebouw. In de sloop-fase wordt er gespecificeerd welke materialen er precies gesloopt gaan worden. Dit resulteert in de kolom ‘casco’: hetgeen dat overblijft van de materialen na de sloop. De nieuwe materialen die in het bouwproces toegevoegd worden staan in de kolom ‘nieuwe materialen’. De situatie in ‘casco’ samengevoegd met de nieuwe materialen resulteert in de kolom ‘definitief’.

Filter
In dit overzicht kan gebruik worden gemaakt van een filter. In het filter kunnen materialen of producten worden opgevoerd, om vervolgens alleen deze materialen of producten terug te zien in de tabel. De zoekresultaten in het filter kunnen uitgezet worden door op kruisje te klikken.