Hvilken informasjon vises her?

Hvis du, som en kontoeier/bruker med tilgang til kontonivået, har klikket på [ikontrekanten] pluss kontonavnet, vil hovedskjermen vise kartene over mappene som denne kontoen er organisert med på øverste nivå.

FEM FANER PÅ HOVEDSKJERMEN

 • Generelt; tilgang til det øverste nivået med mapper som danner organiseringen av kontoen;
 • Materialer og produkter; tilgang til databasen med materialer og produkter knyttet til kontoen din og/eller som du har tilgang til;
 • Saksmappe; filer og dokumenter du vil lagre med kontoen din;
 • Brukere; brukere som har tilgang til kontoen din, mappene, undermappene og bygningene i kontoen din;
 • Mappetyper; forskjellige typer av mapper som du kan bruke for å organisere kontoen din på en måte som passer for organisasjonen.

KNAPPEFELT (MELLOM LINJER):

 • Visning; her kan du velge mellom hovedskjermvisningen: flisvisning eller listevisning.
 • Ny mappe +; lar deg opprette en ny mappe med den spesifikke mappetypen;

GENERELT

 • Visning; her kan du velge mellom visningen av hovedskjermen: flisvisning eller listevisning.*
 • Rediger; Denne lar deg gi mappen et annet navn og en logo;
 • Ny mappe + ; Denne lar deg opprette en ny mappe med den spesifikke mappetypen,
 • Ny database + ; Denne lar deg opprette en ny database for denne kontoen og de underliggende mappene og bygningene. Det kan opprettes flere databaser per konto.

 • Ved å velge «listevisning» får du en samlet oversikt over alle underliggende mapper og bygninger. Det er også mulig å søke via søkevinduet (klikk på ordet «Søk»).

SAKSMAPPE

 • Last opp; via dialogboksen kan filer lastes opp til kontoen.

BRUKERE

 • Legg til bruker; legg til en bruker eller inviter en ny bruker.
 • Legg til API-token; Opprett et API-token for å invitere et system som en bruker.

MAPPETYPER

 • Mappetype +; opprett en ny type mappe.

MATERIALER OG PRODUKTER

 • Legg til materiale; legg til et nytt materiale i en valgt database i kontoen;
 • Legg til produkt; legg til et nytt produkt i en valgt database i kontoen;
 • Kopier valgte; kopier et valgt materiale eller produkt og endre navnet og egenskapene.

Hovedvindu: «Flis-bildene» viser mappene direkte under dette nivået. En konto kan organiseres ved hjelp av «mapper». De tilgjengelige mappene kan finnes her i hovedvinduet. Ved å klikke på bildet for en mappe, kan du åpne denne mappen.