HVILKEN INFORMASJON FINNER JEG HER?

Her finner du databasene over materialer og produkter som er kjent i Madaster-plattformen. Du finner omfattende informasjon her. Under fanen «Klassifiseringsmetoder» kan du finne de tilgjengelige klassifiseringene som elementene fra en kildefil kan kobles til.

MATERIALER OG PRODUKTER

Her finner du databasene med materialer og produkter, som er tilgjengelige for Madaster-brukerne i hele plattformen. Du kan konsultere forskjellige kilder her, slik som databaser med produkt- eller materialinformasjon, eller leverandørdata.

KLASSIFISERINGSMETODER

På denne skjermen kan du finne en oversikt over klassifikasjonsstrukturene (f.eks. NL-SfB, NS 3451 og OmniClass) som er kjent i ditt land innen Madaster. Her vises alle kodene i klassifikasjonen og hvilket av «Brands bygningslag» den er koblet til.

Merk: Siden norsk NS 3451 Bygningsdelstabell er underlagt lisens for å lese og distribuere, av Standard Norge, er denne ikke tilgjengelig for oppslag her. Bygningsdelstabellen er imidlertid implementert i den norske delen av Madaster-plattformen, slik at materialer i kildefiler som er klassifisert etter denne blir mappet mot riktig bygningslag.

PARTNERE

På disse skjermbildene finner du en oversikt over Madasters partnere: hva de gjør, hva de kan gjøre for deg og koblingen til nettsiden deres.