RESULTATER ETTER BERIKING

Oversikten nedenfor viser resultatet av å koble elementer fra den importerte filen mot materialer og produkter i Madaster-plattformen. Her skilles det mellom de automatisk koblede elementene (i blått) og elementer du har koblet selv (grønne). Pass på at prosentandelene er så høye som mulig for å oppnå best mulig resultater. Du kan alltid berike etter aktivering.

PROSENTANDEL KOBLEDE ELEMENTER

  • Basert på antall elementer; prosentandelen av det totale antallet elementer som er koblet til et produkt eller materiale. Her kan du se forbedringene sammenlignet med den første automatiske sammenligningen.
  • Basert på volum; prosentandelen av det totale volumet som er koblet til et produkt eller materiale. Her blir det synlig hva forbedringene er, sammenlignet med den første automatiske sammenstillingen.

AKTIVER FILEN FOR BYGGEDATAENE: BEKREFT

Dette aktiverer filen inkludert all beriking for bruk i Madaster-oversikter og f.eks. et materialpass.

GJENTA AUTOMATISK (BERIKINGS)PROSESS Denne knappen på verktøylinjen lar deg gå gjennom den automatiske sammenstillingsprosessen på nytt (kun for de elementene som ikke ennå har blitt sammenstilt). For eksempel for å velge en annen kilde eller for automatisk å begynne sammenstilling av nye materialer eller produkter.