Hvilken informasjon vises her?

På denne siden finner du alle materialer og produkter som er kjent i Madaster-databasen, andre offentlig tilgjengelige databaser og alle produkter som du selv har lagt inn i plattformen (gjennom prosessen beriking av en kildefil). Under filteret «Kilde» på venstre side finner du en liste over de tilgjengelige databasene med materialer og produkter som du har tilgang til. Alle materialer og produkter fra Madaster-databasen kan finnes ved å velge «Madaster» som filter. Du finner dine egne materialer og produkter ved å filtrere på navnet til din egen konto. Andre brukere, utenfor kontoen din, kan ikke se materialene du har lagt til. De vil bare se det som de har lagt til selv. Hvis du ønsker en oversikt over materialer og produkter som har blitt lagt til i kontoen din, kan du bruke filterikonet for å gjøre et utvalg av de ønskede dataene. Madaster-databasen er synlig for alle brukere. Disse dataene kan ikke endres. Materialer og produkter som er lagt til, kan redigeres, men dette avhenger av brukerens rettigheter.

Hvis du bare vil se materialer i oversikten, kan du åpne filteret «produkttype». Når du så velger «Materiale» under, vil du bare se materialene som er kjent i Madaster-plattformen. Hos Madaster har vi fire typer produkter i tillegg til materialer: Volum-, areal-, lengde- og mengdeprodukter. Hvis du ikke vet nøyaktig hvilken produkttype du ser etter, kan du velge alle fire typene. Da blir alle produkter vist.

HVORDAN LEGGER JEG TIL ET NYTT MATERIALE?

Det er to måter du kan legge til et nytt materiale på:

  1. Under fanen «Materialer og produkter» på administrasjonssiden, i feltet under navnet på fanen, finner du knappen «Legg til materiale».

  2. Det er også mulig å legge til et nytt materiale fra en berikingssynsvinkel. Du kan åpne dette skjermbildet ved å klikke på knappen «Vis detaljer» bak en kildefil. Så kan du gå til den andre fanen, «Berik». Her kan du se en oversikt over alle elementene fra kildefilen. Hvis elementet ikke er koblet til enda, kan du klikke på ikonet «koble». Et skjermbilde vises med tittelen «Opprett nytt». Klikk på knappen «Materiale» under den. Hvis elementet allerede er koblet til, kan du klikke på de tre prikkene på enden av linjen og så på «Koble til på nytt». Da vises det samme skjermbildet som er beskrevet ovenfor.

Begge alternativene vil bringe deg til skjermbildet for å legge til et nytt materiale. Fyll inn all informasjon om materialet der feltene merket med en * er obligatoriske felt. Det er mulig å legge inn navn og beskrivelse på seks språk. Det er bare obligatorisk å legge inn navnet på det språket som er valgt i plattformen. Hvis det ikke er lagt inn noe navn og/eller noen beskrivelse på de andre språkene, blir navnet og/eller beskrivelsen kopiert til de andre språkene. Så snart du har lagt inn all informasjonen nederst på siden, trykker du på knappen «Lagre». Materialet blir nå opprettet i databasen og kan finnes igjen i oversikten over materialer og produkter.

Dette vil bringe deg til skjermbildet for å spesifisere flere opplysninger om materialet du nettopp har lagt til. Ved å gå gjennom de forskjellige fanene kan du legge til tilleggsopplysninger, for eksempel i feltet for søkekriterier og økonomisk informasjon.

HVORDAN LEGGER JEG TIL ET NYTT PRODUKT?

Det er to måter du kan legge til et nytt produkt på:

  1. Under fanen «Materialer og produkter» på administrasjonssiden, i feltet under navnet på fanen, finner du knappen «Legg til produkt».

  2. Det er også mulig å legge til et nytt produkt fra en berikingssynsvinkel. Du kan åpne dette skjermbildet ved å klikke på knappen «Vis detaljer» bak en kildefil. Så kan du gå til den andre fanen, «Berik». Her kan du se en oversikt over alle elementene fra kildefilen. Hvis elementet ikke er koblet til ennå, kan du klikke på ikonet «koble». Et skjermbilde vises med tittelen «Opprett nytt». Klikk på knappen «Produkt» under den. Hvis elementet allerede er koblet til, kan du klikke på de tre prikkene på enden av linjen og så på «Koble til på nytt». Da vises det samme skjermbildet som ble beskrevet ovenfor.

Begge alternativene vil bringe deg til skjermbildet for å legge til et nytt produkt. Fyll så inn all informasjon om produktet der feltene merket med en * er obligatoriske felt. Det er mulig å legge inn navn og beskrivelse på seks språk. Det er bare obligatorisk å legge inn navnet på det språket som er valgt i plattformen. Hvis det ikke er lagt inn noe navn og/eller noen beskrivelse på de andre språkene, blir navnet og/eller beskrivelsen kopiert til de andre språkene. I feltet «Produkttype» angir du om dette er et produkt som regnes etter volum, areal, lengde eller mengde (et volumprodukt kan for eksempel være en betongbjelke, mens et klimaanlegg er en mengdeenhet). Merk at feltet for produkttype ikke kan endres etter at produktet er lagret. Så snart du har lagt inn all informasjonen nederst på siden, trykker du på knappen «Lagre». Produktet blir nå opprettet i databasen og kan finnes igjen i oversikten over materialer og produkter.

Dette vil bringe deg til skjermbildet for å spesifisere flere opplysninger om produktet du nettopp har lagt til. Ved å gå gjennom de forskjellige fanene kan du legge til tilleggsopplysninger, for eksempel i feltet for søkekriterier, produktsammensetning og økonomisk informasjon.

HVORDAN ENDRER JEG MATERIAL- OG/ELLER PRODUKTDATA?

Hvis du har rettigheter til å redigere materialer og produkter, kan du se et «mutter»-ikon på enden av linjen. Hvis du klikker på dette ikonet, kommer du til skjermbildet for å redigere opplysningene. Endre opplysningene som du vil endre. Du kan for eksempel endre navnet på materialet/produktet eller leverandøren. Det som ikke kan endres med et produkt, er produkttypen. Klikk på «Lagre»-knappen for å redigere opplysningene og gå tilbake til oversikten.