Hjem

Last updated: May 24, 2023

Velkommen til Madaster-plattformen!

På denne siden finner du ytterligere informasjon om bruken og utviklingen av Madaster-plattformen.


Håndbøker

Generelle håndbøker

BIM-spesifikke håndbøker og maler

  • Last ned EPEA Generic material-liste - Denne viser de generiske materialer og produkter som er tilgjengelig i Madaster, med gjennomsnittsverdier for materialsammensetning, sirkularitet og bundet karbon. Listen viser beskrivelse, samt navn og søkekriterier som vil gi treff i databasen.
  • Les Madaster IFC-retningslinjer- Denne beskriver kort de viktigste instruksjonene for å skissere en BIM-modell.
  • Les Madaster BIM IFC-import- Denne beskriver import av IFC-filer i Madaster.
  • Les Madaster BIM IFC-eksport- Denne beskriver kort trinnene for å eksportere en IFC-fil.
  • Last ned Madaster IFC eksportmal for Archicad- Denne inkluderer de mest optimale eksportinnstillingene for en IFC-fil til Madaster-plattformen.
  • Last ned Madaster Smart View-sett (BIMCollab) - Importer denne filen til BIMCollab Zoom-løsningen for å validere kvaliteten på IFC-filen din.
  • Last ned BIMCollab ZoomLøsning (kostnadsfritt IFC-visningsprogram) og tilhørende hurtigstartveiledning.

Referanseverker


Madaster Servicedesk

Har du spørsmål? Kontakt Madaster på telefon 004799224973 eller på e-postadressen service@madaster.no.


Versjonsnotater

Mer informasjon om utgivelsene finner du her: