Velkommen til Madaster-plattformen!

På denne siden finner du ytterligere informasjon om bruken og utviklingen av Madaster-plattformen.


Håndbøker

Generelle håndbøker

BIM-spesifikke håndbøker og maler

Referanseverker


Madaster Servicedesk

Har du spørsmål? Kontakt Madaster på telefon 004799224973 eller på e-postadressen service@madaster.no.


Versjonsnotater

Mer informasjon om utgivelsene finner du her: