Vanlige spørsmål

Last updated: February 08, 2024

Hvilken informasjon vises her?

Når du logger på plattformen, begynner du med startskjermen som standard. Dette er stedet der hovedskjermbildet viser de siste punktene du har arbeidet med eller sett på. Til venstre vil du se en sammenleggbar «navigasjonsskuff» som inneholder favoritter, en oversikt over mapper og bygninger som du har tilgang til samt plattformfunksjoner. Når du logger på for første gang, må du først opprette én eller flere mappetyper som du kan bruke for å organisere kontoen din. For å gjøre dette klikker du på navnet på kontoen din i navigasjonsskuffen.

HVA KAN JEG GJØRE MED DEN BLÅ MENYLINJEN?

Den blå menylinjen viser antallet funksjoner:

  • Feedback: en “ropert” som gir deg mulighet til å gi tilbakemeldinger til Madaster om feilmeldinger, ønsker om funksjonalitet og andre forslag.
  • Favoritter: en «stjerne», denne lar deg opprette en «favoritt» når som helst, hvor som helst. Disse vises øverst i «navigasjonsskuffen».
  • Meldinger: en «klokke»; meldinger og varsler vises her.
  • Informasjon: en «🛈», beskriver de tilgjengelige funksjonene på den siden.
  • Innstillinger: «tre prikker»; som gir tilgang til profilen din, systeminnstillinger og et avloggingsalternativ.

HVORDAN KAN JEG NAVIGERE ENKELT OG RASKT GJENNOM PLATTFORMEN?

På hver side i plattformen finner du en såkalt «brødsmulesti» øverst. Med dette sporet kan du bestandig gå tilbake til en side der du har vært før. Fra hver side kan du ta ett eller flere trinn tilbake ved å klikke på ett av punktene i denne brødsmulestien. Du kan bestandig gå tilbake til startsiden ved å klikke på det første punktet, «Hjem», i stien. På hver side er det mulig å opprette en «favoritt». Disse «favorittene» vises øverst i «navigasjonsskuffen».

HVORDAN KAN JEG NAVIGERE ENKELT OG RASKT GJENNOM MAPPENE OG BYGNINGENE MINE?

I «navigasjonsskuffen» på venstre side av skjermen vises alle kontoer, mapper og bygninger du har tilgang til. Med pilene kan du brette ut eller folde sammen mappestrukturen.