Instellingen

Laatst bijgewerkt: 8 februari, 2024

WELKE INFORMATIE WORDT HIER GETOOND?

U kunt hier een nieuw type folder aanmaken, die in de gehele account kan worden toegepast om een passende organisatie structuur vorm te geven van uw Madaster account. U ziet een knoppenbalk met de knop om een nieuw type folder aan te maken. Daaronder ziet u de lijst met reeds aangemaakte type folders.

HOE VOEG IK EEN NIEUW TYPE FOLDER TOE?

Klik op ‘type folder toevoegen’. Een nieuw venster opent.

  • Voer de naam van het type folder in.
  • Voer (indien mogelijk) de meervoudsvorm van het type folder in.
  • Voer mogelijk een beschrijving van het type folder in.

Vink de eigenschappen aan, die dit type folder meekrijgen:

  • Type folder toegestaan onder account? (dit type folder mag gebruikt worden op het hoogst aanpasbare niveau)
  • Gebouwen kunnen worden toegevoegd aan dit type folder. (Dit type folder kan gebouwen bevatten. Zo nee, dan kan het alleen andere folders bevatten)
  • Is voordat type folder een adres vereist? (Zo ja: dan dient een adres te worden opgevoerd als dit type folder wordt gebruikt)
  • Is voor dit type folder een gebied gedefinieerd door ruimtelijke coördinaten? (Zo ja: dan dienen ruimtelijke coördinaten te worden bepaald als dit type folder wordt gebruikt).

Geef verder aan:

  • Type folders toegestaan als subfolders: bepaal welke type folders als subfolder kunnen worden gebruikt in dit type folder.
  • Icoon: geef je folder een icoon mee, welke zichtbaar is in de kantlijn
  • Logo: geef je folder een logo mee, welke zichtbaar wordt in de kaart van de folder.

Klik op ‘Opslaan’ of ‘Annuleren’.