Features

Laatst bijgewerkt: 8 februari, 2024

Welke informatie wordt hier getoond?

De volgende functies zijn beschikbaar voor uw evaluatie. Functies kunnen worden in- en uitgeschakeld op het tabblad Instellingen op accountniveau. Enkele functies worden alleen op uitnodiging geactiveerd. Neem contact op met Madaster als u deze wilt gebruiken.

Gebiedsregister

Het Gebiedsregister plaatst alle gebouwen binnen een account of folder op een kaart voor geaggregeerde rapportage. Gebruikers kunnen klikken op Gebied registreren in het linker navigatiemenu om de kaart te bekijken. Binnen het Gebiedsregister kunnen gebruikers in- en uitzoomen, of aangepaste grenzen tekenen (met behulp van de selectieknoppen rechtsboven op de kaart) om over meerdere gebouwen te rapporteren. Gebouwen binnen de kaart kunnen worden gefilterd op bouwjaar en gebruik. De geaggregeerde materiaalmassa kan geëxporteerd worden naar Excel en gedownload worden binnen het dossier.

Prestatie-dashboards en Benchmarking

Op account- en folderniveau wordt een nieuw Prestatie-dashboard weergegeven. Op gebouwniveau worden vier nieuwe dashboards getoond: 1) Overzicht, 2) Massa, 3) Circulariteit en 4) Embodied carbon. Benchmarking wordt mogelijk gemaakt binnen het prestatieoverzicht-sdashboard op gebouwniveau. De dashboards zijn een eerste stap in een iteratief proces om gegevens binnen het platform beter te communiceren, dus feedback van klanten is welkom. Na verloop van tijd zullen de bestaande tabbladen en nieuwe prestatietabbladen op één locatie worden samengevoegd voor een verbeterde gebruikerservaring. Bekijk voor meer gedetailleerde informatie de FAQ-pagina’s over prestaties op account-, folder- en gebouwniveau.

Madaster Infra

De functie Infra maakt naast gebouwen ook andere civiele objecttypen (bijv. kunstwerken, etc.) mogelijk volgens de BGT-classificatie.

Embodied carbon overzicht

Geeft de totale embodied carbon van uw gebouw weer op het tabblad Algemeen (op basis van gekoppelde producten die milieu-impact bevatten) uitgedrukt in “Klimaatverandering 100 jaar (kg CO2e/m2)”. Voorwaarde: één of meerdere elementen in het bronbestand (IFC/Excel) moeten gekoppeld zijn aan een product in Madaster dat milieu-impactinformatie bevat.

EPEA Urban Mining Tool

De EPEA Urban Mining Tool (UMT) voorspelt de materiaalhoeveelheden van een gebouw op basis van gemakkelijk toegankelijke gegevensinvoer (type gebouwgebruik, bouwjaar, brutovolume (m3) en locatie. Bovendien genereert de UMT schattingen met betrekking tot embodied carbon. De UMT biedt een “snelkoppeling” naar materiaal- en CO2-rapportage voor een gebouw, portefeuille of hele gemeente. Zo kunnen gebruikers zonder gedetailleerde Excel-bestanden of BIM-modellen informatie over hun gebouwen berekenen.

2BA-Database

De 2BA Database-functie stelt gebruikers in staat om te koppelen met installatieproducten binnen de 2BA-database. Voorwaarde: de accounthouder dient over een aparte 2BA-licentie te beschikken om toegang te krijgen tot deze functie.

Split-Gebouwen

Met de functie Gesplitst-gebouw kunnen gebruikers individuele bouwdossiers en paspoorten maken op basis van een IFC-bronbestand met meerdere gebouwen/woningen. Om deze functie te kunnen gebruiken, moet voor elk IFC-element in het IFC-bestand een individueel gebouwnummer beschikbaar zijn. De eigenschapset en eigenschapsnaam voor dit gebouwnummer zijn flexibel. Dit kan als voorinstelling bij het inlezen van het IFC-bestand worden opgegeven op het tabblad Instellingen op accountniveau. Nadat een IFC-bronbestand met meerdere gebouwen/woningen is geüpload en verrijkt, kunnen gebruikers de knop Gebouw splitsen op het tabblad Algemeen (op gebouwniveau)gebruiken om automatisch individuele gebouwdossiers te maken op basis van de toegewezen gebouwnummers.