Kwaliteit bronbestand

Laatst bijgewerkt: 8 februari, 2024

KWALITEIT VAN BRONBESTAND

De accuraatheid en betrouwbaarheid van gegevens in het Madaster platform begint bij het bronbestand. Als de kwaliteit van het bronbestand lager is en/of gegevens niet compleet zijn, zal dit ervoor zorgen dat het Madaster platform ook minder nauwkeurig en compleet is. Daarom is het van belang om de kwaliteit van het bronbestand, m.a.w. de volledigheid van de informatie, zo hoog mogelijk te krijgen voordat het in het platform wordt ingelezen.

In het getoonde overzicht ziet u de kwaliteit van het geüploade bronbestand, uitgesplitst naar de categorieën op basis waarvan het Madaster platform het bestand verder gaat verwerken.

PERCENTAGE CLASSIFICATIEMETHODES

 • Op basis van aantal elementen; percentage van het aantal elementen in het bronbestand dat een classificatiecode (zoals NL_SfB-Tabel1) bevat.
 • Op basis van volume; percentage van het volume waarvan een classificatie (zoals NL_SfB-Tabel1) toekenning bekend is.

PERCENTAGE MATERIAALTOEWIJZING

 • Op basis van aantal elementen; percentage van het aantal elementen in het bronbestand dat een materiaaltoekenning bevat.
 • Op basis van volume; percentage van het volume waarvan een materiaal toekenning bekend is.

PERCENTAGE GEOMETRISCHE DIMENSIES

 • Elementen met volume informatie; percentage van het aantal elementen in het bronbestand dat volume-informatie bevat (voor producten van het type “volume”).
 • Elementen met oppervlakte informatie; percentage van het aantal elementen in het bronbestand dat oppervlakte-informatie bevat (voor producten van het type “oppervlakte”).
 • Elementen met lengte informatie; percentage van het aantal elementen in het bronbestand dat lengteinformatie bevat (voor producten van het type “lengte”)
 • Elementen zonder geometrische dimensies; percentage van de elementen in het bronbestand dat geen geometrische informatie bevat. Het is belangrijk dat dit percentage erg laag is. Het volume is de primaire eenheid die in de “Gebouw”-tab wordt weergegeven .

KWALITEIT VAN MATCHINGSPROCES

Het Madaster platform koppelt de elementen die in het geïmporteerde bronbestand aanwezig zijn zoveel mogelijk automatisch aan de aanwezige materialen en producten in de geselecteerde databases/bronnen . In het getoonde overzicht wordt het resultaat hiervan weergegeven, onderverdeeld naar gekoppelde materialen op basis van aantal elementen en op basis van volume. Tevens wordt aangegeven van hoeveel elementen de massa bekend is.

PERCENTAGE GEKOPPELDE ELEMENTEN

 • Op basis van aantal elementen; het percentage van het aantal elementen in het bronbestand, welke gekoppeld zijn aan een product of een materiaal in de geselecteerde databases/bronnen.
 • Op basis van volume; het percentage van het totaal volume, welke gekoppeld is aan een product of een materiaal in de geselecteerde databases/bronnen.

PERCENTAGE MASSA

 • Elementen waarvan massa bekend is; het percentage van het aantal elementen in het bronbestand, welke gekoppeld is aan een product of een materiaal in de geselecteerde databases/bronnen en waarvan de massa bekend is.