Financieel

Laatst bijgewerkt: 8 februari, 2024

De financiële module

De financiële module laat zien wat de restwaarde van een gebouw is, op het einde van de verschillende levensduren van producten, uitgedrukt in materialenwaarde. Daarnaast laat het de materialenwaarde van vandaag de dag zien en de voorspelde ontwikkeling naar de toekomst. De financiële tab gaat dus niet uit van gebouwwaarde op basis van een BAR/NAR methode of andere taxatiewaarden, maar berekent de materialenwaarde van de materialen binnen een gebouw exclusief grondwaarde. Met de navigatiebalk bovenin kan tussen de verschillende rekenmethodieken materiaalgroepen en gebouwlagen genavigeerd worden.

Welk getal representeert mijn restwaarde?

De restwaarde van de verschillende bouwlagen, op de verschillende einde-functionele-levensduur per gebouwlaag (layer of Brand), wordt netto contant teruggerekend naar vandaag de dag in het niveau ‘gebouwlagen’. Dit betekent dat dit de netto contante waarde van de restwaarde is op basis van de verwachte functionele levensduur van materialen. Deze functionele levensduur verschilt per gebouwlaag. Wanneer je er vanuit gaat dat een gebouw volledig intact blijft gedurende de gebruiksfase, is de netto contante waarde van een gebouw afhankelijk van de einde levensduur van het gebouw. Deze netto contante waarde berekening kan bekeken worden voor de verschillende jaren in de toekomst via de materiaalgroepen-tab. De huidige waarde van de materialen binnen een gebouw zijn terug te vinden in de materiaalgroepen-tab.