Performance

Laatst bijgewerkt: 8 februari, 2024

Welke informatie wordt hier getoond?

Het prestatieoverzicht geeft overzichtelijk statistieken weer voor alle gebouwen binnen het account.

Belangrijke Prestatie indicatoren

De volgende totalen worden weergegeven voor alle gebouwen binnen het account:

  • Massa; meet de totale massa van de materialen, evenals de intensiteit van de gebruikte materialen per m2.
  • Circulariteit; meet de Madaster Circularity Indicator, die is gebaseerd op de mate van niet-virgin materialen die tijdens de bouw zijn gebruikt, hun bruikbaarheid en hun potentieel voor hergebruik en recycling aan het einde van gebruik. De MCI hanteert een correctie voor onbekende materialen. De getoonde score wordt gewogen door de totale massa van elk gebouw binnen het account. Gebouwen met een hoge massa hebben dus meer invloed op de score dan gebouwen met een lage massa.
  • Losmaakbaarheid; meet de mate waarin materialen en producten kunnen worden gedemonteerd zonder beschadigd te raken. De getoonde score wordt gewogen door de totale massa van elk gebouw binnen het account. Gebouwen met een hoge massa hebben dus meer invloed op de score dan gebouwen met een lage massa.
  • Global Warming Potential (GWP); meet de equivalente CO2-uitstoot die vrijkomt bij de productie (A1-A3), installatie (A4-A5), gebruik (B1-B5) en demontage (C1-C4) van een gebouw. Aangezien productiegegevens (A1-A3) het meest toegankelijk zijn binnen de bouwsector, worden deze gebruikt om betrouwbare totalen vast te stellen die kunnen worden vergeleken tussen accounts, folders en gebouwen. De Global Warming Potential (GWP) intensiteit voor A1-A3 wordt ook weergegeven per vierkante meter.
  • Netto Contante Waarde (NCW); meet de huidige geldwaarde van materialen aan het einde van hun levensduur, rekening houdend met de kosten van demontage, transport en verwerking voor wederverkoop. De Netto Contante Waarde (NCW) wordt ook per vierkante meter weergegeven.

Algemene informatie

Het totaal aantal gebouwen en de totale bruto oppervlakte (in vierkante meter) worden weergegeven.