Bouwproces

Laatst bijgewerkt: 8 februari, 2024

Welke informatie wordt hier getoond?

De informatie die hier wordt getoond, is gebaseerd op de actieve bronbestanden die bij dit gebouw zijn geüpload. De tabel is horizontaal onderverdeeld in een materiaalclassificatie (Madaster of Tabel3-NL_SfB). Verticaal wordt er een onderverdeling gemaakt in de verschillende fases van het bouwproces.

Voor iedere bouwfase worden de materialen in percentages weergegeven. U kunt bijvoorbeeld zien hoeveel steenachtig materiaal gesloopt zal worden in kolom ‘sloop’. Dit wordt uitgedrukt in een percentage en in het gewicht en volume. Hiervoor moet een element in het bronbestand wel de fase ‘sloop’ toegewezen gekregen hebben. Dit geldt ook voor de fase ‘nieuw’ in het bouwproces.

Door op een cirkel te klikken, krijgt u meer informatie. Er opent een nieuw scherm, waarin inzichtelijk wordt welke materialen en producten gebruikt zijn. De materiaalsoort ‘steen’ kan bijvoorbeeld gespecificeerd worden tot de materialen ‘beton’ en ‘baksteen’ en tot de producten ‘gewapende pijler’ wat weer bestaat uit ‘baksteen’. Te zien is in welk volume elk materiaal voorkomt.

Daarnaast is het mogelijk om op een fase, bijvoorbeeld ‘Huidig’ of ‘Sloop’ door te klikken. U gaat vervolgens naar een nieuw scherm waar u inzicht krijgt in de toegepaste producten van deze specifieke fase. U kunt op deze pagina onder andere filteren op trefwoord en classificatiemethode (linker kolom).

Uit welke fases bestaat het bouwproces?

  • Huidig; de stand van zaken bij aanvang van de renovatie;
  • Sloop; alle materialen en producten die het gebouw verlaten;
  • Casco; de stand van zaken na de sloop (berekening = Huidig minus Sloop);
  • Nieuw; alle nieuwe (virgin) en hergebruikte materialen en producten die aan het gebouw worden toegevoegd tijdens de renovatie;
  • Definitief; het uiteindelijke resultaat van de renovatie (berekening = Casco plus Nieuw).

Filter
In dit overzicht kan gebruik worden gemaakt van een filter. In het filter kunnen materialen of producten worden opgevoerd, om vervolgens alleen deze materialen of producten terug te zien in de tabel. De zoekresultaten in het filter kunnen uitgezet worden door op kruisje te klikken.