Dossier

Laatst bijgewerkt: 8 februari, 2024

Welke informatie wordt hier getoond?

Dit tabblad bevat bestanden die zijn geüpload bij het specifieke gebouw. Hier kunt u beschikbare bestanden bekijken, wijzigen en downloaden en kunt u nieuwe bestanden toevoegen. Er kunnen twee typen bestanden in het systeem worden geüpload, namelijk: bronbestanden en algemene bestanden.

Bronbestanden zijn de IFC-en/of Excelbestanden (beschikbaar op gebouwniveau), die de toegepaste materialen en producten in het gebouw bevatten (incl. hoeveelheden) en waarvan de inhoud wordt gebruikt om de resultaten in de verschillende Madaster tabbladen (o.a. “Gebouw”-tab, etc.) weer te geven.

Algemene bestanden zijn alle overige relevante bestanden, die aan het gebouwdossier toegevoegd kunnen worden, zoals beheer- en werkdocumenten, certificaten, garanties, etc. Tot slot worden in het Dossier ook alle opgemaakte materiaalpaspoorten getoond die voor dit gebouw zijn aangemaakt.

HOE UPLOAD IK EEN NIEUW BESTAND?

Klik links bovenaan in het scherm op de knop ‘Upload’. Er opent een nieuw scherm ‘Bestand toevoegen’. Selecteer als eerste het bestandstype dat u wilt uploaden waarbij u kunt kiezen tussen een bronbestand (IFC- of Excel) of een algemeen bestand.

HOE WIJZIG/VERPLAATS/DOWNLOAD OF VERWIJDER IK BESTANDEN DIE AL GEÜPLOAD ZIJN?

Kies het bronbestand dat u wilt wijzigen, downloaden of verwijderen. Achter het bronbestand staan een aantal icoontjes weergegeven. Met het pijltjes-icoontje (1ste icoon) krijgt u inzicht in de kwaliteit van het bronbestand en kunt u het bestand handmatig verrijken en activeren/deactiveren (voor meer informatie zie bovenstaande secties). Met behulp van het 2de icoontje kunt u het bestand downloaden. Het 3de icoontje (paperclip) geeft u direct toegang tot het ‘verrijken’-proces. Met behulp van het 4de icoontje (pen) kunt u de map/folder van het bestand en zgn. ‘tags’ (zoektermen) wijzigen. Het laatst weergegeven icoontje (prullenbak) geeft u de mogelijkheid om het geüploade bestand te verwijderen.

Let op: deze verwijder-actie kunt u niet ongedaan maken. Als u een bestand niet wilt gebruiken voor de resultaten van het gebouw, dan kunt u ook de status wijzigen naar ‘inactief’ en hoeft u het bestand niet te verwijderen. De uitleg hiervan vindt u bij ‘hoe wijzig ik de status van actief naar inactief?’.

WAT BETEKENT DE STATUS ‘ACTIEF’?

Per bronbestand dat u heeft geüpload, kunt u kiezen of dit bestand actief of inactief is. Een inactief bestand wordt niet meegenomen in de resultaten van de verschillende tabbladen het gebouw en portfolio en het materiaalpaspoort; een actief bestand wel. Standaard krijgt een geüpload bestand de status inactief (weergegeven met een schuifje met een grijze achtergrond in de kolom ‘Actief’), omdat eerst de ontbrekende elementen zoveel mogelijk gekoppeld dienen te worden. Nadat u de ingevoerde gegevens heeft gevalideerd en gekoppeld, kunt u deze status wijzigen naar actief. Vanaf dat moment wordt het bestand meegenomen in de resultaten behorend bij het gebouw.

HOE WIJZIG IK DE STATUS VAN EEN BESTAND VAN ‘INACTIEF’ NAAR ‘ACTIEF’?

Om een bronbestand voor de eerste keer te activeren, klikt u achter het bronbestand op het pijltjes-icoontje. De sub-stap ‘Kwaliteit bronbestand” wordt getoond. Klik vervolgens op de sub-stap ‘Resultaten’ en klik op de knop ‘Bevestigen’. U komt nu terug in het ‘Dossier’. Het bestand is nu actief en de data wordt gebruikt voor de resultaten en het materiaalpaspoort.

Na het eenmalig doorlopen van de bovenstaande stappen, kunt u een bronbestand activeren en deactiveren met behulp van de schuifje-knop in de kolom ‘Actief’ in het dossier. Hiermee wijzigt u direct de status van het bronbestand.

HOE WIJZIG IK DE STATUS VAN EEN BESTAND VAN ‘ACTIEF’ NAAR ‘INACTIEF’?

Een bronbestand kan inactief gemaakt worden met behulp van de schuifknop in de kolom ‘actief’ in de ‘Dossier’-tab.

WAAR VIND IK DE MATERIAALPASPOORTEN (PDF-BESTANDEN) DIE IK EERDER HEB GECREËERD?

Een materiaalpaspoort dat u in het verleden heeft opgemaakt, wordt automatisch in het tabblad ‘Dossier’ opgeslagen in de map ‘Paspoorten’. Door op de map ‘Paspoorten’ te klikken, worden deze zichtbaar onder de sectie “Algemeen bestand” (onderaan de pagina). Hier kunt u de opgemaakte materiaalpaspoorten naar uw computer downloaden door middel van het download-icoontje achter het desbetreffende materiaalpaspoort. Daarnaast kunt u paspoorten voorzien van aanvullende zoektermen (‘tags’) en materiaalpaspoorten verwijderen (prullenbak-icoontje).

Bij het aanmaken van een materiaalpaspoort (PDF) wordt tevens een Excelbestand gegenereerd en in het dossier geplaatst. In dit Excelbestand worden de algemene gebouwgegevens getoond, de totalen van alle elementen en de specifieke elementen in de verschillende gebouwschillen per tabblad weergegeven. Op deze manier kan men zelf door middel van filtering in de details van een gebouw analyses toepassen.

HOE KAN IK BESTANDEN ZOEKEN IN HET DOSSIER?

In de ‘Dossier’-tab zijn er twee manieren waarop algemene en bronbestanden gevonden kunnen worden, namelijk via (1)

  • de zoekfunctie;
  • ‘tags’. Met behulp van de ‘Filter op’-functie (links onder de ‘upload’-knop) kunt u een trefwoord invullen. Op basis van uw zoekterm zullen automatisch overeenkomstige bestanden getoond worden in het dossier. Tevens kunt (onder de mappenstructuur) u op één of meerdere tags klikken  om daarop te filteren.