Innstillinger

Last updated: February 08, 2024

Hvilken informasjon vises her?

Du kan opprette en ny type mappe her, som kan brukes på hele kontoen for å opprette en egnet organisasjonsstruktur for Madaster-kontoen. Du vil se et knappefelt med knappen for å opprette en ny mappetype. Under den vil du se listen over mappetyper som allerede er opprettet.

HVORDAN LEGGER JEG TIL EN NY MAPPETYPE?

Klikk på «Mappetype +». Et nytt vindu åpnes.

  • Legg inn navnet på mappetypen.
  • Legg (om mulig) inn flertallsformen av mappetypen.
  • Om mulig legger du inn en beskrivelse av mappetypen.

Kontroller egenskapene som denne mappetypen vil ha:

  • Er mappetypen tillatt under kontoen? (Denne typen mappe kan brukes på det høyeste nivået som kan tilpasses)
  • Bygninger kan legges til i denne typen mappe. (Denne typen mappe kan inneholde bygninger. Hvis ikke, kan den bare inneholde andre mapper)
  • Krever en mappe av denne mappetypen en adresse? (I så fall må en adresse legges inn hvis denne typen mappe brukes)
  • Er en mappe av denne typen et område definert av romkoordinater? (I så fall må romkoordinater defineres hvis denne mappetypen brukes).

Spesifiser også:

  • Type mapper som er tillatt som undermapper: Bestem hvilken type mapper som kan brukes som undermappe i denne typen mappe.
  • Ikon: Gi mappen din et ikon som er synlig i margen.
  • Logo: Gi mappen din en logo som blir synlig som flis-bilde for mappen.

Klikk på «Lagre» eller «Avbryt».