Performance

Laatst bijgewerkt: 8 februari, 2024

Welke informatie wordt hier getoond?

Het prestatieoverzicht geeft samenvattende inzichten weer voor het gebouw en de gebouwschillen. Het gebouw kan ook worden vergeleken met een door de gebruiker gedefinieerde benchmark. Daarnaast worden de gegevensbronnen voor verrijking getoond.

Belangrijke Prestatie-indicatoren (KPIs)

Het gebouw en gebouwschillen worden gemeten aan de hand van de volgende KPI’s:

  • Massa; meet de totale massa van de materialen, evenals de intensiteit van de gebruikte materialen per m2.
  • Circulariteit; meet de Madaster Circularity Indicator (MCI), die is gebaseerd op de mate van niet-virgin materialen die tijdens de bouw zijn gebruikt, hun levensduur en hun potentieel voor hergebruik en recycling aan het einde van gebruik. De MCI hanteert een correctie voor onbekende materialen.
  • Losmaakbaarheid; meet de mate waarin materialen en producten kunnen worden gedemonteerd zonder beschadigd te raken.
  • Global Warming Potential (GWP); meet de equivalente CO2-uitstoot die vrijkomt bij de productie (A1-A3), installatie (A4-A5), gebruik (B1-B5) en demontage (C1-C4) van een gebouw. Omdat productiegegevens (A1-A3) het meest toegankelijk zijn, worden ze gebruikt om vergelijkingen tussen gebouwschillen en verschillende gebouwen tot stand te brengen. De Global Warming Potential (GWP) intensiteit wordt ook per vierkante meter (m2) weergegeven.
  • Netto Contante Waarde (NCW); meet de huidige geldwaarde van materialen aan het einde van hun levensduur, rekening houdend met de kosten van demontage, transport en verwerking voor wederverkoop. De Netto Contante Waarde (NCW) wordt ook per vierkante meter (m2) weergegeven.

Benchmarking

Het gebouw en zijn schillen kunnen worden vergeleken met alle gebouwen in het account of folder en worden gefilterd op specifieke gebouwtypen. De benchmark is tegen alle gebouwen binnen de benchmarkinstellingen, inclusief gebouwen waarvoor een gebruiker geen leesrechten heeft. Hieronder worden de benchmarks beschreven:

  • Massa/m2; de gebouw-benchmark wordt bepaald door: 1) voor elk gebouw in de benchmark, de massa te delen door de bruto-oppervlakte (m2), 2) de resultaten bij elkaar op te tellen, 3) te delen door het aantal gebouwen. De gebouwschil-benchmark wordt bepaald door: 1) voor elke schil van elk gebouw in de benchmark, de massa te delen door de totale bruto-oppervlakte van het gebouw (m2), 2) de resultaten bij elkaar op te tellen, 3) te delen door het aantal gebouwen.
  • Circulariteit; de gebouw-benchmark wordt vastgesteld door: 1) voor elk gebouw in de benchmark de Madaster CI-scores op te tellen, 2) te delen door het aantal gebouwen. De gebouwschil-benchmark wordt vastgesteld door: 1) voor elke schil van elk gebouw in de benchmark de Madaster CI-scores op te tellen, 2) te delen door het aantal gebouwen.
  • Losmaakbaarheid; de gebouw-benchmark wordt vastgesteld door: 1) voor elk gebouw in de benchmark de losmaakindexen bij elkaar op te tellen, 2) te delen door het aantal gebouwen. De gebouwschil-benchmark wordt vastgesteld door: 1) voor elke schil van elk gebouw in de benchmark de losmaakindexen op te tellen, 2) te delen door het aantal gebouwen.
  • Global Warming Potential (GWP)/m2; de gebouw-benchmark wordt bepaald door: 1) voor elk gebouw in de benchmark, de A1-A3 embodied carbon (kg CO2e) te delen door de bruto oppervlakte (m2), 2) de resultaten bij elkaar op te tellen, 3) te delen door het aantal gebouwen . De gebouwschil-benchmark wordt bepaald door: 1) voor elke schil van elk gebouw in de benchmark, de A1-A3 Global Warming Potential (GWP) (kg CO2e) te delen door de totale bruto-oppervlakte van het gebouw (m2), 2) de resultaten bij elkaar op te tellen, 3) te delen door het aantal gebouwen.
  • Netto Contante Waarde (NCW)/m2; de gebouw-benchmark wordt bepaald door: 1) voor elk gebouw in de benchmark, de Netto Contante Waarde (NCW) aan het einde van de levensduur (in €) te delen door de bruto oppervlakte (m2), 2) de resultaten bij elkaar op te tellen, 3) te delen door het aantal gebouwen. De gebouwschil-benchmark wordt bepaald door: 1) voor elke schil van elk gebouw in de benchmark, de Netto Contante Waarde (NCW) aan het einde van de levensduur (€) te delen door de totale bruto-oppervlakte van het gebouw (m2), 2) de resultaten bij elkaar op te tellen , 3) delen door het aantal gebouwen.

Databronnen

De geometrie van het gebouw is gematcht met verschillende databases om te rapporteren over de bovenstaande KPI’s. Sommige gegevensbronnen zijn geverifieerd, wat betekent dat ze betrouwbare verificatieschema’s van derden hebben.