Kildefil

Last updated: February 08, 2024

KVALITETEN PÅ KILDEFILEN

Nøyaktigheten og påliteligheten til dataene i Madaster-plattformen starter med kildefilen. Hvis kvaliteten på kildefilen er lav og/eller opplysningene ikke er komplette, vil Madaster-plattformen bli mindre nøyaktig og komplett. Derfor er det viktig å maksimere kvaliteten på kildefilen, dvs. hvor komplett informasjonen er, før den leses inn i plattformen.

I den viste oversikten kan du se kvaliteten på kildefilen som er lastet opp, delt inn i kategoriene som Madaster-plattformen vil bruke for å fortsette å behandle filen.

PROSENTANDEL AV KLASSIFISERINGSMETODER

 • Basert på antall elementer; prosentandel av antallet elementer i kildefilen som inneholder en klassifiseringskode (slik som NS 3451).
 • Basert på volum; prosentandel av volumet der tilordningen av en klassifisering (slik som NS 3451) er kjent.

PROSENTANDEL MATERIALTILORDNING

 • Basert på antall elementer, prosentandel av antallet elementer i kildefilen som inneholder en materialtilordning.
 • Basert på volum; prosentandel av volumet der tilordningen av et materiale er kjent.

PROSENTANDEL GEOMETRISKE DIMENSJONER

 • Elementer med voluminformasjon; prosentandel av antallet elementer i kildefilen som inneholder voluminformasjon (for produkter av typen «volum»).
 • Elementer med arealinformasjon; prosentandel av antallet elementer i kildefilen som inneholder arealinformasjon (for produkter av typen «areal»).
 • Elementer med lengdeinformasjon; prosentandel av antallet elementer i kildefilen som inneholder lengdeinformasjon (for produkter av typen «lengde»).
 • Elementer uten geometriske dimensjoner, prosentandel av antallet elementer i kildefilen som ikke inneholder geometrisk informasjon. Det er viktig at denne prosentandelen er svært lav. Volumet er den primære enheten som vises under fanen «Bygning».

KVALITETEN PÅ SAMMENSTILLINGSPROSESSEN

Madaster-plattformen kobler automatisk elementene i den importerte kildefilen til materialene og produktene i de valgte databasene/ressursene i størst mulig grad. Den viste oversikten angir resultatet av dette, underinndelt i koblede materialer basert på antall elementer og basert på volum. Antallet elementer der massen er kjent blir, også indikert.

PROSENTANDEL KOBLEDE ELEMENTER

 • Basert på antall elementer; prosentandelen av antallet elementer i kildefilen som er koblet til et produkt eller materiale i de valgte databasene/ressursene.
 • Basert på volum; prosentandelen av det totale volumet som er koblet til et produkt eller materiale i de valgte databasene/ressursene.

PROSENTANDEL MASSE

 • Elementer der massen er kjent; prosentandelen av antallet elementer i kildefilen som er knyttet til et produkt eller materiale i de valgte databasen/ressursene og der massen er kjent.