ØKONOMIMODULEN

Last updated: February 08, 2024

ØKONOMIMODULEN

Økonomimodulen viser en bygnings restverdi, ved enden av de forskjellige levetidene for produktene, uttrykt som materialverdier. Dessuten vises materialverdien i dag og utviklingen som er forutsett i fremtiden. Økonomifanen vurderer dermed ikke en bygningsverdi basert på en BAR-/NAR-metode eller andre takstverdier, men beregner materialverdien til materialene innenfor en bygning utenom tomteverdien. Med navigasjonsfeltet på toppen kan det navigeres på materialgrupper og bygningslag mellom de forskjellige beregningsmetodene.

HVILKET TALL REPRESENTERER RESTVERDIEN MIN?

Restverdien av de forskjellige bygningslagene, ved de forskjellige avviklingstidene per bygningslag (Brands lagdeling), beregnes som nettoverdi i dag på nivået «Bygningslag». Dette betyr at dette er netto nåverdi av restverdien, basert på materialenes forventede funksjonelle levetid. Denne funksjonelle levetiden er forskjellig for hvert bygningslag. Hvis du antar at en bygning vil være helt intakt under bruksfasen, er netto nåverdi av en bygning avhengig av når bygningen avvikles. Denne beregningen av netto nåverdi kan vises for de forskjellige årene i fremtiden via fanen med materialgrupper. Nåverdien av materialene i en bygning kan finnes under fanen med materialgrupper.