Byggeprosess

Last updated: February 08, 2024

Hvilken informasjon vises her?

Informasjonen som vises her, er basert på de aktive kildefilene som lastes opp med denne bygningen. Tabellen er delt horisontalt i en materialklassifisering (Madaster eller Table3-NL_SfB). Vertikalt er det foretatt en underinndeling i de forskjellige fasene av byggeprosessen.

For hver byggefase blir materialene vist i prosentandeler. Du kan for eksempel se hvor mye steinmateriale som vil bli revet, i kolonnen «Riving». Dette uttrykkes som en prosentandel og med vekt og volum. For dette må et element i kildefilen være tilordnet fasen «riving». Dette gjelder også fasen «ny» i byggeprosessen.

Ved å klikke på en sirkel får du mer informasjon. Et nytt skjermbilde åpnes der du kan se hvilke materialer og produkter som har blitt brukt. Materialtypen «murstein» kan for eksempel spesifiseres som materialene «betong» og «murstein» og som produktene «forsterket søyle» som igjen består av «murstein». Volumet som hvert materiale forekommer i, kan ses.

Det er også mulig å klikke på en fase, for eksempel «Eksisterende» eller «Riving». Du vil da gå til et nytt skjermbilde der du vil få innsikt i produktene som er brukt i denne spesifikke fasen. På denne siden kan du filtrere på nøkkelord og klassifiseringsmetode (venstre kolonne).

HVILKE FASER BESTÅR BYGGEPROSESSEN AV?

  • Eksisterende; tilstanden ved begynnelsen av renoveringen.
  • Riving; alle materialer og produkter som forlater bygningen.
  • Mellomstatus; (Casco) tilstanden etter riving (beregning = Eksisterende minus Riving).
  • Ny; alle materialer og produkter lagt til bygningen under rehabiliteringen.
  • Endelig; det endelige resultatet av rehabiliteringen (beregning = Mellomstatus pluss Ny).

Filter I denne oversikten kan du bruke et filter. I filteret kan du legge inn materialer eller produkter, og bare disse materialene eller produktene blir vist i tabellen. Søkeresultatene i filteret kan slås av ved å klikke på krysset.