Funksjoner

Last updated: February 08, 2024

Hvilken informasjon vises her?

Følgende funksjoner er tilgjengelige for din evaluering. Funksjoner kan slås av og på i fanen Funksjoner på kontonivå. Funksjoner er av og til kun tilgjengelig etter invitasjon, så kontakt Madaster hvis du er interessert i å bruke dem.

Områderegister

Områderegisteret plotter alle bygninger innenfor en konto eller mappe på et kart for aggregert rapportering. Brukere kan klikke på Områderegister i venstre navigasjonsmeny for å se kartet. Innenfor områderegisteret kan brukere zoome inn og ut, eller tegne egendefinerte grenser (ved å bruke valgknapper øverst til høyre på kartet) for å rapportere om flere bygninger. Bygninger i kartet kan filtreres etter byggeår og bygningstype (bruk). Den aggregerte materialmassen kan eksporteres til Excel og lastes ned i dokumentasjonen.

Ytelsesdashboard og sammenligning (benchmark)

På konto- og mappenivå vises et nytt ytelsesdashbord. På bygningsnivå vises fire nye dashboards: 1) oversikt, 2) masse, 3) sirkularitet og 4) bundet karbon. Sammenligning er gjort mulig i dashbordet for ytelsesoversikt på bygningsnivå. Dashboardene er et første trinn i en iterativ prosess for å bedre kommunisere data med plattformen, derfor er tilbakemeldinger fra kunder velkommen og oppmuntret. Med tiden vil eksisterende faner og nye ytelsesfaner konsolideres til ett sted for forbedret brukeropplevelse. For mer detaljert informasjon, se FAQ-sidene for ytelse på konto-, mappe- og bygningsnivå.

Madaster Infra

Infra-funksjonen muliggjør andre objekttyper (f.eks. kunstverk) i tillegg til bygninger i henhold til BGT-klassifiseringen.

Karbonavtrykks-oversikt

Vis den totale karbonmengden til bygningen din på Generelt-fanen, basert på tilknyttede produkter som inneholder miljøpåvirkning, uttrykt i “100-års globalt oppvarmingspotensial per brutto overflateareal (kg CO2e/m2)”. Forutsetning: ett eller flere elementer i kildefilen (IFC/Excel) skal være knyttet til et produkt i Madaster som inneholder informasjon om miljøpåvirkning.

EPEA Urban Mining Tool

EPEA Urban Mining Tool (UMT) forutsier en bygnings materialmengder basert på lett tilgjengelige datainndata (bygningsbrukstype, konstruksjonsår, bruttovolum (m3) og plassering. I tillegg genererer UMT estimater angående innebygd karbon. UMT gir en “snarvei” til material- og CO2-rapportering for en bygning, portefølje eller hele kommunen. Dermed kan kunder uten detaljerte excel-filer eller BIM-modeller beregne informasjon om sine bygninger.

Delt bygning

Split Building-funksjonen lar brukere lage individuelle byggedokumenter og pass basert på en IFC-kildefil som inneholder flere bygninger/hjem. For å bruke denne funksjonen må et individuelt byggenummer være tilgjengelig for hvert IFC-element i IFC-filen. Propertyset’et og Property Name for dette byggenummeret er fleksible. Dette kan spesifiseres i kategorien Innstillinger på kontonivå som en forhåndsinnstilling for opplasting. Etter at en IFC-kildefil som inneholder flere bygninger/boliger er lastet opp og beriket, kan brukere bruke Split the Building-knappen på bygningens Generelt-fane for å automatisk opprette individuelle bygningsdossierer basert på de tildelte bygningsnumrene.