Performance

Last updated: February 08, 2024

Hvilken informasjon vises her?

Ytelsesoversikten viser oppsummerende beregninger for alle bygninger i kontoen.

Nøkkelindikatorer (KPIer)

Følgende totaler vises for alle bygninger i kontoen:

  • Masse; måler den totale massen til materialene, samt intensiteten av materialer som brukes per m2.
  • Sirkularitet; måler Madaster Circularity Indicator (MCI), som er basert på graden av primærmaterialer som brukes under konstruksjonen, deres nytte og potensiale for ombruk og resirkulering ved sluttbruk. MCI bruker en straff for ukjent materiale. Poengsummen som vises er vektet av den totale massen til hver bygning i kontoen. Dermed påvirker bygninger med høy masse poengsummen mer enn de med lav masse.
  • Demonterbarhet; måler i hvilken grad materialer og produkter kan demonteres uten å bli skadet. Poengsummen som vises er vektet av den totale massen til hver bygning i kontoen. Dermed påvirker bygninger med høy masse poengsummen mer enn de med lav masse.
  • Embodied Carbon; måler ekvivalente CO2-utslipp som slippes ut under produksjon (A1-A3), installasjon (A4-A5), bruk (B1-B5) og demontering (C1-C4) av en bygning. Siden produksjonsdata (A1-A3) er mest tilgjengelig i byggenæringen, brukes de til å etablere pålitelige totaler som kan sammenlignes mellom kontoer, mapper og bygninger. Det bundede karbonet for intensitet for A1-A3 er også vist per m2.
  • Materialverdi; måler den fremtidige pengeverdien av materialer ved slutten av levetiden, og tar hensyn til kostnadene ved demontering, transport og prosessering for videresalg. Materialverdien vises også per m2.

Generell informasjon

Totalt antall bygninger og totalt bruttoareal (m2) vises.