Saksmappe

Last updated: February 08, 2024

Hvilken informasjon vises her?

Denne fanen inneholder filer som er lastet opp til den spesifikke bygningen. Her kan du vise, endre og laste ned tilgjengelige filer og legge til nye filer. To filtyper kan lastes opp i systemet: kildefiler og generelle filer.

Kildefiler er IFC- og/eller Excel-filer (tilgjengelige på bygningsnivå), som inneholder materialene og produktene som er brukt i bygningen (inkl. mengder), og der innholdet brukes for å vise resultatene i de forskjellige Madaster-fanene (f.eks. fanen «Bygning» osv.).

Generelle filer er alle andre relevante filer som kan legges til bygningsmappen, slik som administrative dokumenter og arbeidsdokumenter, sertifikater, garantier osv. Til slutt viser saksmappen også alle materialpass som er opprettet for denne bygningen.

HVORDAN LASTER JEG OPP EN NY FIL?

Klikk på knappen «Last opp» øverst til venstre i skjermbildet. Et nytt skjermbilde, «Legg til fil», åpnes. Velg først filtypen som du ønsker å laste opp, der du kan velge mellom en kildefil (IFC eller Excel) eller en generell fil.

HVORDAN ENDRER/FLYTTER/LASTER JEG NED ELLER SLETTER FILER SOM ALLEREDE ER LASTET OPP?

Velg kildefilen du vil endre, laste ned eller slette. Et antall ikoner vises bak kildefilen. Pil-ikonet (det første ikonet) gir deg innsikt i kvaliteten på kildefilen og lar deg manuelt berike og aktivere/deaktivere filen (for mer informasjon, se avsnittene over). Med det andre ikonet kan du laste ned filen. Det tredje ikonet (binders) gir deg direkte tilgang til berikingsprosessen. Det fjerde ikonet er for å laste opp en ny versjon av kildefilen. Med det femte ikonet (pennen) kan du endre mappen/filmappen og de såkalte «taggene» / merker (søkebegreper). Det siste ikonet som vises (søppeldunken), gir deg muligheten til å slette den opplastede filen.

Merk: Du kan ikke angre denne slettingen. Hvis du ikke ønsker å bruke en fil for resultatene til bygningen, kan du også endre statusen til «inaktiv», slik at du ikke behøver å slette filen. Forklaringen på dette finner du under «Hvordan endrer jeg status på en fil fra aktiv til inaktiv?»

HVA BETYR STATUSEN «AKTIV»?

For hver kildefil du har lastet opp, kan du velge om denne filen er aktiv eller inaktiv. En inaktiv fil inkluderes ikke i resultatene under de forskjellige fanene for bygning og portefølje og materialpass, mens en aktiv fil blir inkludert. Som standard får en opplastet fil statusen inaktiv (vist med en skyvebryter med grå bakgrunn i kolonnen «Aktiv»), siden de manglende elementene først må kobles opp i den grad det er mulig. Etter at du har validert og koblet til de innlagte dataene, kan du endre denne statusen til aktiv. Fra det øyeblikket blir filen inkludert i resultatene som er knyttet til bygningen.

HVORDAN ENDRER JEG STATUS PÅ EN FIL FRA «INAKTIV» TIL «AKTIV»?

For å aktivere en kildefil for første gang, klikk på pil-ikonet bak kildefilen. Deltrinnet «Kildefilens kvalitet» vises. Så klikker du på deltrinnet «Resultater» og deretter på knappen «Bekreft» Du blir nå sendt tilbake til «Saksmappe». Filen er nå aktiv, og dataene brukes til resultatene og materialpasset.

Etter at du har gått gjennom trinnene over én gang, kan du aktivere og deaktivere en kildefil ved å bruke skyvebryteren i kolonnen «Aktiv» for filen. Dette vil med en gang endre kildefilens status.

HVORDAN ENDRER JEG STATUS PÅ EN FIL FRA «AKTIV» TIL «INAKTIV»?

En kildefil kan gjøres inaktiv med skyvebryteren i kolonnen «Aktiv» under fanen «Saksmappe».

HVOR FINNER JEG MATERIALPASSENE (PDF-FILER) SOM JEG OPPRETTET TIDLIGERE?

Et materialpass som du har opprettet tidligere, blir automatisk lagret under fanen «Saksmappe» i mappen «Pass». Når du klikker på mappen «Pass», blir de synlige under seksjonen «Generell fil» (nederst på siden). Her kan du laste ned de opprettede materialpassene til datamaskinen din ved hjelp av nedlastingsikonet bak det aktuelle materialpasset. Dessuten kan du gi passene ytterligere søkebegreper («tagger») og fjerne materialpass (søppeldunkikonet).

Når du oppretter et materialpass (PDF), blir en Excel-fil også opprettet og plassert i saksmappen. Denne Excel-filen viser de generelle bygningsdataene, summene for alle elementer og de spesifikke elementene i de forskjellige bygningslagene per fane. På denne måten kan man gjøre analyser av detaljene til en bygning gjennom filtrering.

HVORDAN KAN JEG SØKE ETTER FILER I SAKSMAPPEN?

I fanen «Saksmappe» er det to måter å finne generelle filer og kildefiler på, nemlig via

  • søkefunksjonen.
  • «Merker» (Tags). Med «Filter på»-funksjonen (til venstre, under «Opplasting»-knappen) kan du fylle inn et nøkkelord. Basert på søkebegrepet vil samsvarende filer automatisk vises i filen. Du kan også (under mappestrukturen) klikke på én eller flere tagger for å filtrere på dem.