Ytelse

Last updated: February 08, 2024

Hvilken informasjon vises her?

Ytelsesoversikten viser oppsummerende beregninger for bygningen og dens bygningslag. Bygget kan også sammenlignes med en brukerdefinert benchmark. I tillegg vises datakildene for berikelse.

Key Performance Indicators (KPIer)

Bygningen og dens bygningslag måles med følgende KPIer:

  • Masse; måler den totale massen til materialene, samt intensiteten av materialer som brukes per m2.
  • Sirkularitet; måler Madaster Circularity Indicator, som er basert på graden av sekundære materialer som brukes under konstruksjonen, deres nytte og potensiale for ombruk og resirkulering ved avvikling.
  • Demonterbarhet; måler i hvilken grad materialer og produkter kan demonteres uten å bli skadet.
  • Bundet karbon; måler ekvivalent CO2-utslipp som slippes ut under produktfase (A1-A3), gjennomføring (A4-A5), bruk (B1-B5) og sluttfase (C1-C4) av en bygning. Siden produksjonsdata (A1-A3) er mest tilgjengelig, brukes de til å etablere sammenligninger på tvers av bygningslag og forskjellige bygninger. Den bundede karbonintensiteten er også vist per m2.
  • Materialverdi; måler den fremtidige pengeverdien av materialer ved slutten av levetiden, og tar hensyn til kostnadene ved demontering, transport og prosessering for videresalg. Materialverdien vises også per m2.

REFERANSEMÅLING

Bygningen og dens bygningslag kan sammenlignes med alle bygninger i kontoen eller mappen, og filtreres etter bestemte bygningstyper.

DATAKILDER

Byggets geometri har blitt matchet med ulike databaser for å rapportere om KPIene ovenfor. Noen datakilder er verifisert, noe som betyr at de har pålitelige tredjepartsverifiseringsordninger på plass.