Brukere

Last updated: February 08, 2024

HVILKEN INFORMASJON VISES HER?

Forskjellige brukere kan inviteres på hvert mappenivå, med tre forskjellige rolle- og tillatelsesnivåer. Her kan du invitere brukere, eller du kan opprette en såkalt «API-nøkkel» for å la et annet system få tilgang til mappen(e) som en bruker.

Tabellen gir innsikt i hvem som har rettigheter til denne mappen, undermappene og/eller bygningene. Du kan velge brukere, roller og tillatelser.

HVORDAN KAN JEG SLETTE BRUKERE ELLER ENDRE ROLLENE OG TILLATELSENE DERES?

En bruker kan slettes ved å klikke på søppelikonet til høyre. En brukers rolle og tillatelser kan endres ved å klikke på penneikonet til høyre.

TILGJENGELIGE ROLLER OG TILLATELSER PÅ KONTONIVÅ:

Kontonivå Administrator Manager & bidragsyter til database Manager Leser
Opprette og endre mappetyper Ja Nei Nei Nei
Opprette mapper Ja Ja Ja Nei
Opprette database Ja Nei Nei Nei
Bidrag til database opprettet på konto eller delt med konto med minst bidragsrettigheter Ja Ja Nei Nei