Database delt med

Last updated: February 08, 2024

Hvilken informasjon vises her?

Muligheten til å dele denne databasen, med andre kontoer/mapper/bygninger. Deling går hånd i hånd med tildelingen av en bestemt rettighet for å bruke materialene og produktene.

Knapper – mellom de blå linjene

DELT MED Deling; Her kan denne databasen deles med andre kontoer/mapper/bygninger.

  • Kartlegg; brukeren av kontoen/mappen/bygningen som denne databasen deles med, kan koble (berike) IFC-elementer til materialer eller produkter fra denne databasen.
  • Kopier; brukeren av kontoen/mappen/bygningen som denne databasen deles med, kan kopiere materialer eller produkter fra denne databasen til en annen database.
  • Bidra; brukeren av kontoen/mappen/bygningen som denne databasen deles med kan legge til materialer eller produkter i denne database.
  • Administrer: brukeren av kontoen/mappen/bygningen som denne databasen deles med kan også administrere denne databasen.

En bruker med administrasjonsrettigheter på denne databasen er i stand til å dele databasen med andre kontoer/mapper/bygninger i en av de mulige rollene.