Sirkularitet

Last updated: February 08, 2024

Madaster Circularity Indicator (CI) konsept

Madaster Circularity Indicator gir hver bygning en verdi på 0–100 % og fastsettes basert på data som brukeren har registrert i Madaster. En bygning som kun konstrueres av nye materialer, og som ender opp som avfall, er en helt «lineær» bygning og får en CI-verdi på 0 %. På den annen side er en bygning som består helt av resirkulerte materialer eller produkter, og kan bli komplett ombrukt i fremtiden, en fullstendig «sirkulær» bygning og får en CI-verdi på 100 %. I praksis vil bygninger få en verdi mellom 0–100 %.

CI vurderer sirkularitetsverdier både på produkt- og bygningsnivå i tre forskjellige faser av bygningens liv:

Byggefase: Hva er forholdet mellom «nye» og «resirkulerte, ombrukte eller fornybare» råmaterialer?

Bruksfase: Hva er den forventede levetiden til de anvendte produktene sammenlignet med den gjennomsnittlige levetiden til sammenlignbare produkter?

Avvikling: Hva er forholdet mellom «avfall» og «ombruk eller resirkulering» av materialer og produkter som frigis under renovering eller riving av en bygning?

CI-vurderingen gjøres med to forskjellige fremgangsmåter:

  • Bygningens sirkularitetsindikator: CI-verdi for bygningen basert på tilgjengelige data;
  • Madaster Circularity Indicator: korrigert CI-verdi for bygningen basert på korreksjonsfaktorer.

KORREKSJONSFAKTORER

Bygningens CI-verdi korrigeres med to faktorer som i totalverdien inkluderer graden av kompletthet for datasettet som er registrert i Madaster. En sirkulær bygning og det tilhørende materialpasset fungerer bare for produkter og materialer som er riktig registrert. Korrigeringen er basert på hvor fullstendig modellen er ut fra prosentandelen av massen der materialet er ukjent, og hvor fullstendig modellen er ut fra prosentandelen av massen der det ikke finnes en klassifisering av bygningsdeler.

Merk: sirkularitetsvurderingen er fremdeles under utvikling i Madasterplattformen. I øyeblikket har resultatene som vises her, lav pålitelighet. Hvis Sirkularitetsindikatoren utvikles til et nytt trinn som øker påliteligheten, vil dette bli kommunisert.

Vil du ha mer informasjon om detaljskjermbildet? Klikk her.

A detaljert forklaring om Madaster Circularity Indicator er også tilgjengelig.