Bygninger – generelt

Last updated: February 08, 2024

Hvilken informasjon vises her?

Hvis du har åpnet en bygning, kommer du til den generelle informasjonen om bygningen. Du vil se en visning av bygningens generelle informasjon. Hvis du har tastet inn en adresse, ser du et kart med lokasjonen. Hvis det har blitt lagt til bilder av bygningen, ser du disse bildene.

FANENE PÅ HOVEDSKJERMEN

Informasjonen om bygningen er fordelt på et antall faner: «Generelt», «Saksmappe», «Brukere», «Bygning», «Byggeprosess», Sirkularitet», «Økonomi» og «Apper».

 • Generelt; generell informasjon om bygningen, slik som adressen, matrikkeldata, funksjon, bruttoareal.
 • Saksmappe; alle filene som er lastet opp med denne bygningen, og materialpassene som er opprettet for denne bygningen, kan finnes her. For hver fane kan du få mer informasjon ved å klikke på ikonet for «informasjon» på høyre side av linjen: Dette vil bringe deg direkte til den riktige forklaringen.
 • Bygning; en oversikt over alle materialer og produkter som er brukt per bygningsskall, og klassifisert i henhold til den valgte klassifiseringen av materialer.
 • Byggeprosess; informasjon om produktene og materialene som er brukt, klassifisert i henhold til bygningens byggeprosess. Denne fanen er bare tilgjengelig hvis bygningen har fått byggefasen ««Renovering»» under fanen Generelt.
 • Sirkularitet; denne fanen gir informasjon om bygningens sirkularitetsindikasjon.
 • Finansiell; denne fanen gir informasjon om bygningens økonomi-informasjon.
 • Apper; her gis det informasjon om Madasters løsningspartnere.

KNAPPEFELTET – mellom de blå linjene

 • Rediger bygningen: Etter dette kommer du til et skjermbilde der du kan redigere slike data som navn, adresse og matrikkelinformasjon. Klikk på «Lagre», så vil dataene bli justert.
 • Flytt: Du kan flytte bygningen til en annen portefølje ved å trykke på «Flytt» på fanen Generelt. Du vil se en rullegardinmeny med tilgjengelige porteføljer som bygningen kan flyttes til. Merk: Dette kan påvirke rettighetene til brukere som har tilgang til denne bygningen.
 • Slett: Med denne knappen vil du se en dialog der du kan slette denne bygningen med en gang. Viktig! Dette vil slette bygningen og alle opplysninger knyttet til bygningen, kildefilene og de generelle filene samt materialpassene! Det finnes ikke noen «gjenopprett»-mulighet for dette.
 • Ny database; Opprett en ny database for denne bygningen. Flere databaser kan opprettes per bygning,
 • Opprett materialpass: Etter at kildefiler er lastet opp til bygningen, kan du opprette et materialpass. Filer med statusen «aktiv» vil bli inkludert i materialpasset. Dette gjør at du kan eksportere alle aktive data til en PDF- og Excel-fil, som du kan laste ned til datamaskinen din.

Klikk på knappen Opprett materialpass. Filen du nå oppretter, vil bli lagret under fanen «Saksmappe» for denne bygningen, i mappen «Pass». Du vil få et varsel når denne prosessen er fullført. Fra den fanen kan du bestandig laste ned, vise eller slette den opprettede filen igjen. Du kommer automatisk hit etter at du har klikket på «Opprett materialpass». Klikk på ikonene bak filen for å vise / laste ned / slette / endre eller flytte passet.

Last opp: Denne knappen åpner en dialogboks der du kan laste opp en kildefil eller en generell fil direkte.

SAKSMAPPE

 • Last opp; via dialogboks kan filer lastes opp til kontoens saksmappe.

BRUKERE

 • Legg til bruker; legg til eller inviter en ny bruker.
 • Legg til API-token; Opprett et API-token for å invitere et system som en bruker.

BYGNING

 • Filter; filtrer på materialer eller produkter,
 • Vis; endre visningen av regler og kolonner
 • Kildefiler; viser kvalitetskontrollen av de aktive kildefilene.

BYGGEPROSESS (om tilgjengelig)

 • Filter; filtrer på materialer eller produkter,
 • Vis; endre visningen av regler og kolonner

SIRKULARITET

 • CI detaljvisning; gå til detaljsiden for sirkularitetsindikator.

ØKONOMI

 • Materialgrupper; gå til detaljsiden med den økonomiske indikasjonen basert på materialgruppene;
 • Bygningslag; gå til detaljsiden med den økonomiske indikasjonen basert på bygningslagene og deres forventede levetid.

APPER

 • Om tilgjengelig, finnes det en knapp for partnerfunksjonaliteten.