Brukere

Last updated: February 08, 2024

Hvilken informasjon vises her?

Forskjellige brukere kan inviteres på hvert mappenivå, med tre forskjellige rolle- og tillatelsesnivåer. Her kan du invitere brukere, eller du kan opprette en såkalt «API-nøkkel» for å la et annet system få tilgang til mappen(e) som en bruker.

Tabellen gir innsikt i hvem som har rettigheter til denne mappen, undermappene og/eller bygningene. Du kan velge brukere, roller og tillatelser.

HVORDAN KAN JEG SLETTE BRUKERE ELLER ENDRE ROLLENE OG TILLATELSENE DERES?

En bruker kan slettes ved å klikke på søppelikonet til høyre. En brukers rolle og tillatelser kan endres ved å klikke på penneikonet til høyre.

TILGJENGELIGE ROLLER OG TILLATELSER PÅ MAPPENIVÅ:

Mappenivå Administrator Leder og bidragsyter til database Leder Leser
Opprett mapper og undermapper Ja Nei Nei Nei
Vis mappe og underliggende bygninger Ja Ja Ja Ja
Endre mappe og underliggende bygninger Ja Ja Ja Nei
Slett mappe og underliggende bygninger Ja Nei Nei Nei
Legg til en bygning i en mappe Ja Ja Ja Nei
Legg til og fjern brukere Ja Nei Nei Nei
Legg til database (mappenivå) Ja Nei Nei Nei
Bidra til en database (mappenivå) Ja Ja Nei Nei
Eksporter materialpass Ja Ja Ja Nei
Last ned materialpass til PDF Ja Ja Ja Nei