Saksmappe

Last updated: February 08, 2024

Hvilken informasjon vises her?

Denne fanen gir informasjon om filene som er lastet opp til det øverste nivået i denne kontoen. Her kan du legge til nye filer og endre status på en fil. Filene kan være enhver type fil, slik som administrative dokumenter og arbeidsdokumenter, sertifikater, kontrakter og så videre.

VERKTØYFELT (MELLOM LINJER):

Last opp; last opp en fil og merk den med et søkebegrep.

MAPPER; FASTE MAPPER FOR DOKUMENTASJON OM:

Saksmappe:

  • Kontrakter og garantier.
  • Leverandører og sertifikater.
  • Produktspesifikasjoner og håndbøker.
  • Tegninger og beregninger.