Arkiv

Last updated: February 08, 2024

Hvilken informasjon vises her?

Hvis du har arkivert en bygning og klikket på arkivikonet, kommer du til generell informasjon om bygningen som har blitt arkivert. Du vil se en visning av bygningens generelle informasjon.

KNAPPEFELTET – mellom de blå linjene

  • Kopier bygning til en annen konto: Med denne knappen kan du kopiere dette arkivet til en annen konto, som du har rettigheter til, eller som du har blitt invitert til.

  • Slett: Med denne knappen vil du se en dialog der du kan slette denne bygningen med en gang. Viktig! Dette vil slette bygningen og alle opplysninger knyttet til bygningen, kildefilene og de generelle filene samt materialpassene! Det finnes ikke noen «gjenopprett»-mulighet for dette.

FANENE PÅ HOVEDSKJERMEN

Informasjonen om bygningen er fordelt på et antall faner: «Generelt», «Saksmappe», «Brukere», «Bygning», «Byggeprosess», Sirkularitet», «Økonomi» og «Apper».

  • Generelt; generell informasjon om bygningen, slik som adressen, matrikkeldata, funksjon, bruttoareal.
  • Saksmappe; alle filene som er lastet opp med denne bygningen, og materialpassene som er opprettet for denne bygningen, kan finnes her. For hver fane kan du få mer informasjon ved å klikke på ikonet for «informasjon» på høyre side av linjen: Dette vil bringe deg direkte til den riktige forklaringen.
  • Bygning; en oversikt over alle materialer og produkter som er brukt per bygningslag, og klassifisert i henhold til den valgte klassifiseringen av materialer.
  • Byggeprosess; informasjon om produktene og materialene som er brukt, klassifisert i henhold til bygningens byggeprosess. Denne fanen er bare tilgjengelig hvis bygningen har fått byggefasen «Renovering» under fanen Generelt.
  • Sirkularitet; Denne fanen gir informasjon om bygningens sirkularitetsindikasjon.
  • Økonomi; Denne fanen gir informasjon om bygningens økonomiindikasjon.