Databasebrukere

Last updated: February 08, 2024

Hvilken informasjon vises her?

På denne siden finner du muligheten til å legge til eller invitere brukere, eller opprette et API-token for kobling til et annet system.

Listen over brukere som uttrykkelig har minst samarbeidstilgang til denne databasen. En bruker kan få uttrykkelige rettigheter til å samarbeide på eller administratorrettigheter til en database (trenger ikke rettigheter til noen andre objekter).

En bruker har indirekte rettigheter til en database, basert på hans/hennes rettigheter på et spesifikt objekt (konto/mappe/bygning) og tilgangene til databasen for objektet (kartlegge, kopiere, samarbeide, administrere).

Indirekte rettigheter:

Brukeren har følgende rettigheter for Objekt X Database A er delt med Objekt X i rollene (eller) Brukeren har følgende rettigheter til database A
Leser Kartlegge, Kopiere, Bidra eller Administrere Lese
Leder Kartlegge, Kopiere, Bidra eller Administrere Over + Kartlegge element i bygninger under Objekt X
Leder og Bidragsyter til database eller Admin Kartlegge Over + Kartlegge element i bygninger under Objekt X
Leder og Bidragsyter til database eller Admin Kopiere Over + Kopiere materialer eller produkt fra database A til database B (der man har lov til å bidra)
Leder og Bidragsyter til database eller Admin Bidra Over + Bidra til database A
Admin Leder Over + Administrere database A-brukere + Rettigheter til å dele database A med andre objekter

Knapper – mellom de blå linjene

BRUKERE

  • Legg til bruker; legg til en bruker eller inviter en ny bruker.
  • Legg til API-token; opprett et API-token for å invitere et system for en bruker.