Database

Last updated: February 08, 2024

Hvilken informasjon vises her?

På denne siden finner du alle materialer og produkter som er kjent i disse databasene, andre offentlig tilgjengelige databaser og alle produkter som du selv har lagt inn i plattformen i dine egne «konto»-databaser. I tilfelle det er en arkivdatabase: Du finner alle materialer og produkter som er koblet til elementene i den arkiverte bygningen.

Faner

DATABASE: Dette er hvor materialene, produktene og databaseegenskapene kan behandles.

BRUKERE: Brukere eller API-tokener kan legges til her.

DELT MED: Her kan denne databasen deles med andre kontoer, mapper og/eller bygninger.

KNAPPER – mellom de blå linjene

DATABASE

  • Rediger databaseegenskaper; endre navnet på databasen og stille inn om denne databasen skal settes som standard i opplastingsprosessen.
  • Legg til materiale; legg til et nytt materiale i denne databasen.
  • Legg til produkt; legg til et nytt produkt i denne databasen.

BRUKERE

  • Legg til bruker; legg til en bruker eller inviter en ny bruker.
  • Legg til API-token; Opprett et API-token for å invitere et system som en bruker.

DELT MED

  • Dele; her kan denne databasen deles med andre kontoer, mapper og/eller bygninger.

Hovedskjerm

Venstre marg

På venstre side vil du finne et «søke»-filter øverst. Det gjør at du kan søke etter et navn eller nummer i alle eller de valgte kildene og leverandørdataene.

Under det lukkede filteret «Kilde» på venstre side finner du en liste over de tilgjengelige databasene med materialer og produkter som du har tilgang til:

  • Du finner dine egne materialer og produkter ved å filtrere på navnet til din egen konto. Andre brukere, utenfor kontoen din, vil ikke kunne se materialene du har lagt til. De vil bare se det som de har lagt til selv. Hvis du ønsker en oversikt med materialer og produkter som har blitt lagt til i kontoen din, kan du bruke filterikonet for å gjøre et utvalg av de ønskede dataene.
  • Alle materialer og produkter fra Madaster-databasen kan finnes ved å velge «Madaster» som filter. Madaster-databasen er synlig for alle brukere. Disse dataene kan ikke endres. Materialer og produkter som er lagt til, kan redigeres, men dette avhenger av brukerens rettigheter.
  • Materialer og produkter fra andre kilder kan du finne ved å velge den aktuelle kilden eller leverandøren i filteret.

Typen materiale/produkt

Hos Madaster har vi fire typer produkter i tillegg til materialer: Produkter med Volum, Overflate, Lengde og Mengde. Hvis du ikke vet akkurat hvilken produkttype du ser etter, kan du velge alle fire typene. I så tilfelle blir alle produkter vist. Hvis du bare vil se materialer i oversikten, kan du åpne filteret «produkttype». Når du så velger «Materialer» under, vil du bare se materialene som er kjent i Madaster-plattformen.

Hovedskjerm

Denne delen av skjermen viser alle materialer og produkter som oppfyller søke- eller filterkriteriene. Kolonnene viser henholdsvis navnet, produktkoden, produkttypen og leverandøren. Til slutt er det to ikoner: et «penn»-ikon for å endre materialet eller produktet, et pilikon for å vise informasjon om materialet eller produktet.

Hvordan endrer jeg material-/produktdata?

Hvis du har rettighetene til å redigere materialer og produkter, kan du se et «penn»-ikon på enden av linjen, bak materialet på hovedskjermen. Klikk på dette ikonet for å komme til skjermbildet med materialet eller produktet det gjelder, for å redigere opplysningene. Endre opplysningene som du vil endre. Det som ikke kan endres med et produkt, er typen produkt. Klikk på «Lagre»-knappen for å redigere opplysningene og gå tilbake til oversikten.