Brukere

Last updated: February 08, 2024

Hvilken informasjon vises her?

På hvert bygningsnivå kan forskjellige brukere inviteres, med tre forskjellige roller og tillatelsesnivåer. Her kan du invitere brukere, eller du kan opprette en såkalt «API-nøkkel» for å la et annet system få tilgang til bygningen som en bruker. Tabellen viser hvem som har rettigheter til denne bygningen. Du kan velge brukere, roller og tillatelser.

HVORDAN LEGGER JEG TIL BRUKERE TIL EN BYGNING?

Trykk på «Legg til bruker»-knappen. Legg inn e-postadressen til den aktuelle brukeren. Hvis brukeren allerede er registrert hos Madaster, blir tilgangen gitt umiddelbart. Hvis brukeren ikke er registrert ennå, får brukeren en e-post som forklarer hvordan man registrerer seg. Indiker hvilken rolle brukeren skal få, og klikk på «Lagre». For en forklaring av de forskjellige rollene, se forklaringen nedenfor. Brukerne du legger til en bygning, vil bare ha tilgang til denne bygningen. Alle andre bygninger i den samme porteføljen vil ikke være synlig for dem. Vil du gi en bruker adgang til alle bygningene innen en portefølje? Da kan du legge til denne brukeren som en bruker i porteføljen i stedet for i bygningen.

HVORDAN KAN JEG SLETTE BRUKERE ELLER ENDRE ROLLEN OG RETTIGHETENE DERES?

En bruker kan slettes ved å klikke på søppelikonet til høyre. Rollen og rettighetene til en bruker kan endres ved å klikke på penneikonet til høyre.

TILGJENGELIGE ROLLER OG RETTIGHETER PÅ BYGNINGSNIVÅ:

Bygningsnivå Administrator Manager og bidragsyter til databasen Leser
Vis bygning Ja Ja Ja
Endre bygning Ja Ja Nei
Slett bygning Ja Nei Nei
Legg til og fjern brukere Ja Nei Nei
Legg til og endre materialer og produkter Ja Ja Nei
Eksporter materialpass Ja Ja Nei
Last ned materialpass til PDF Ja Ja Ja