Mapper – generelt

Last updated: February 08, 2024

Hvilken informasjon vises her?

Her finner du alle mappene som er opprettet i denne kontoen. En mappe kan ses på som en spesifikk samling av undermapper og/eller bygninger. I navigasjonsskuffen er mappestrukturen synlig og kan foldes ut/sammen for å holde oversikt over alle mapper, undermapper og bygninger som du har tilgang til.

FANER

Hvilke faner som finnes, kan variere med mappetypen. Uansett finnes bestandig disse tre fanene:

 • Generelt; generell informasjon om mappen.
 • Saksmappe; filer og dokumenter lagret i denne mappen.
 • Brukere; brukere som har tilgang til denne mappen, undermappene og/eller bygningene som ligger i denne mappen.
 • Bygninger (Hvis det er mulig å legge til bygninger i en mappe, vil fanen vises); Her kan du velge alle bygninger som finnes i denne mappen eller i undermappene.

KNAPPEFELT mellom de blå linjene

GENERELT

 • Visning; velg mellom flis- og listevisning.
 • Rediger; endre navnet, beskrivelsen og logoen for denne mappen.
 • Flytt; flytt mappen til en annen mappe.
 • Ny mappe (om aktuelt); bruk nedtrekksmenyen for å opprette en undermappe i denne mappen.
 • Ny bygning (om aktuelt); velg å opprette en bygning i denne mappen.
 • Ny database; opprett en ny database for denne mappen og underliggende undermapper og bygninger. Flere databaser kan opprettes per mappe.
 • Opprett materialpass (om aktuelt); opprett et materialpass for alle bygninger – som blir valgt – i denne mappen eller undermapper.

** Ved å velge «listevisning» får du en samlet oversikt over alle underliggende mapper og bygningen. Det er også mulig å søke via søkevinduet (klikk på ordet «Søk»). «Flisvisning» viser bare bilder av mappene som er direkte til stede i denne mappen.

SAKSMAPPE

 • Last opp; last opp filer til denne saksmappen.

BRUKERE

 • Legg til bruker; legg til en bruker eller inviter en ny bruker.
 • Legg til API-token; Opprett et API-token for å invitere et system som en bruker.

BYGNINGER (om aktuelt)

 • Filter; filtrer for å søke etter spesifikke materialer eller produkter.
 • Visning; endre kolonne-/radvisningen.
 • Visning; endre visningen fra volum (kuben) til masse (loddet). Standardvisningen viser % av volum, den andre viser % av masse.
 • Bygninger; muligheten til å velge en eller flere bygninger som ligger i denne mappen eller i undermapper. Hvis det er bygninger i mappen, gir faneskjermbildet Bygninger en oversikt (samling) av alle materialer og produkter som finnes i de valgte bygningene.

LEGGE TIL EN NY MAPPE (om aktuelt)

 • Klikk på «ny mappe».
 • Fyll inn navnet på mappen.
 • Velg et passende bilde. Hvis du ikke har et passende bilde behøver du ikke legge inn det. Systemet vil da gi denne mappen et standardbilde.
 • Klikk på «Lagre». Mappen du nettopp opprettet, blir åpnet, og du kan begynne å arbeide med den med en gang.

Hvor mange mapper kan jeg opprette? Hver virksomhetsbruker som har rettigheter til å opprette en mappe, kan opprette så mange mapper som ønsket. Det er ikke satt noen begrensning. Private brukere kan opprette flere bygninger i kontoen sin, men ikke mapper.

ÅPNE/VISE EN MAPPE

Klikk på navnet eller bildet til mappen du vil åpne. Du vil nå se en oversikt over bygningene som er lagt til i denne mappen, og en oversikt over brukerne som kan se og redigere denne mappen.

SLETTE EN MAPPE

En mappe kan bare slettes hvis den ikke inneholder noen bygning(er). Er det fremdeles bygninger i mappen? I så fall må du først fjerne eller flytte hver bygning. Deretter kan du slette mappen. Hvis det ikke finnes flere bygninger i mappen, blir en «Slett»-knapp synlig, og du kan bruke dialogen for å slette mappen. Merk: Eksisterende filer og pass som er i mappen, vil også bli slettet. Merk: Du kan ikke angre sletting av en mappe!

ENDRE EN MAPPE

 • Klikk på navnet eller bildet til mappen for å åpne den.
 • Klikk på «Rediger».
 • Endre navnet, beskrivelsen eller logoen.
 • Klikk på «Lagre».

HVORDAN LEGGER JEG TIL EN NY BYGNING I EN MAPPE?

Hvis mappetypen tillater det, kan du legge til flere bygninger i en mappe.

 • Klikk på knappen «Ny bygning».
 • Fyll inn de etterspurte dataene. Feltene som må fylles inn, er merket med en *.
 • Klikk på «Lagre». Du vil se den nye bygningen i mappen som er åpnet.

Hvor mange bygninger kan jeg legge til i en mappe?

Hver bruker kan legge til så mange bygninger i en mappe som ønsket. Det er ikke satt noen grense, så lenge grensen for kvadratmeter i abonnementet ditt ikke er nådd ennå.